Levendulás-telepítés

Tag: Zöld hírek
Péntek délelőtt befejeződött a TESCO pályázatán nyert összegből kialakított levendulás telepítése. 
200 tő palánta került a mini ültetvénybe, melyhez előzőleg elkészült egy falépcső, és beszereztünk néhány szerszámot a jövőbeli teendőkhöz. A munka során több mint 200 szendvics, üdítő és süti fogyott.
Mindenkinek köszönjük az érdeklődést, a részvételt, a fogyasztást és a jókedvet, a sok munkát pedig a 12.e osztálynak és Kovács Judit tanárnőnek.

További képek találhatók a kapcsolódó albumban.

Őszi túrázás a Mecsekben

Minden természetkedvelő és természetjáró diák jelentkezését várjuk egy szép őszi túrázáshoz, melynek útvonala Óbánya – Kisújbánya - Cigányhegyi kilátó (Kb.7km). Indulás: 2018. október 6. (szombat) 9:00-kor az iskola parkolójából. Jelentkezni lehet Novák Julianna tanárnőnél a természettudományos laboratóriumban.

„Nekem áldott az a bölcső, mely magyarrá ringatott.”

Az Istók tanár úrról elnevezett teremben 2018 szeptember 12-én került sor a Tanár úr 1970-ben érettségizett osztálya tablóján lévő idézetet megjelenítő tábla átadására. A tábla az egykori diákok adományából készült. A megjelent öregdiákok elmondták, hogy adományukkal a céljuk az volt, hogy az iskola jelenlegi diákjaihoz eljussanak azok az értékek, amelyeket Nekik volt szerencséjük Istók tanár úrtól közvetlenül megkapni.

Ezek az értékek, az életöröm, a derű, a vidámság, amit Istók tanár úr első, 1966-ban végzett osztályának adományából készült táblán olvasható idézet sugall, amely a következő:
„Non numero horas nisi serenas” („Csak a derű óráit számolom”)
valamint a magyarságtudat, a haza iránti hűség, elkötelezettség, a hazaszeretet, amelyet a most átadott tabló-idézet:
„Nekem áldott az a bölcső, mely magyarrá ringatott.”
Arany János által megfogalmazott gondolat fejez ki.

Meghívó!

Nyitott Labor 

2018. október 05-én 16:00-19:00 óráig szeretettel várunk minden érdeklődő általános és középiskolás diákot, szülőt, akik szeretnének egy játékos, interaktív programban részt venni, és érdeklődnek a természettudományok iránt. A látogatás időponthoz és regisztrációhoz kötött.  Jelentkezni lehet a novakj@acsjszki.hu, vagy novakjulianna54@gmail.com e-mail címen. Regisztrálható időpontok: 16-17 óra, 17-18 óra, 18-19 óra.
Szervezők

Népes nyári különítmény Alsó-Bajorországból!


4 év szünet után ismét Dombóvárra látogattak az „Erasmus +” mobilitási program keretében 2006 óta hűséges partner intézményünk, a deggendorfi Aloys-Fischer-Schule Szakfelsőiskola és Szakképző Középiskola diákjai és tanárai. A 48 lányból, 25 fiúból (mindannyian 11. évfolyamos tanulók) és 4 kísérőből álló népes különítmény július 20-án pénteken, a kora esti órákban érkezett Gunarasba, ahol iskolavezetésünk részéről Zilizi Rozália szakmai igazgatóhelyettes, a német oktatási intézmény itthoni kapcsolattartója, Kurdi Mihály tanár úr, illetve Tigelmann Péter szállodatulajdonos szívélyesen fogadták őket.

Tájékoztatás az OKJ-s szakmákra jelentkezőknek

A 2018/2019-es tanévben induló képzéseink
Nappali képzés (kezdés szeptember 3-án 8 órakor)
54 841 11 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 2 év
54 525 13 Vasúti villamos jármű rendszereinek szerelője 2 év
54 140 02 Pedagógia-és családsegítő 2 év
54 341 01 Kereskedő ágazati érettségire épülő 1 éves képzés
54 213 05 Szoftverfejlesztő 2 éves képzés
 
Esti képzés (Kezdés szeptember 10-én hétfőn 16 órakor) 2 éves képzés
54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
54 140 01 Gyógypedagógiai segítő munkatárs
Valamint
34 522 03 Elektrotechnikai műszerész képzés. Nekik az első tanítási hetük szeptember 10-14-ig esedékes. Szeptember 10-én 8 órára várjuk a jelentkezőket.
A jelentkezőinknek külön értesítést nem küldünk. A jelölt időpontokban várjuk a tanulókat. Személyes dokumentumaikat, érettségi bizonyítványukat hozzák magukkal. 

Ismét gyászol a dombóvári pedagógustársadalom

Elhunyt az Apáczai Csere János Szakközépiskola volt tanára, dr. Lehoczkyné Pörös Eszter.

Életét két város határozta meg:  Pécs és Dombóvár.

Pécsett 1945-ben született, és iskoláit is itt végezete. 1967-ben a Pécsi Tanárképző Főiskolán vette kézbe magyar–történelem–orosz szakos diplomáját, amellyel Dombóvárra került. Egy évet az újdombóvári általános iskolában tanított, majd 1969-től átkerült az Apáczai Csere János Szakközépiskolába. »Tovább »

Tanulj Te is idegen nyelvet könnyedén, örömmel!

Meglepő, hogy tanulni így is lehet? Pedig van ilyen, ahogy ezt iskolánk egy németes és két angolos csoportja már tapasztalta is: a németesek még az iskolában a második félév során, az angolosok 2018. július 2. és július 6. között a Pécsi Tudományegyetemen, egy nagyon jól sikerült intenzív nyelvi táborban.
Mindez úgy történhetett, hogy idén tavasszal az Apáczai a Pécsi Tudományegyetemmel közös, öt féléven át tartó projektbe kezdett, melynek elnevezése Nyelvtanulással a boldogulásért. A cél, hogy iskolánkból minél több tanuló részt vehessen élmény alapú nyelvoktatásban. A foglalkozások ingyenesek, angol és német szakos egyetemi hallgatók tartják, a teljesítéshez egy diáknak 20 órán kell részt vennie.

Tanulás, felzárkózás, tehetséggondozás, nemzetközi támogatással

Iskolánkat 2017 őszén egykori tanítványunk, Scherrmann (Horváth) Gyöngyi kereste fel, hogy  munkahelye, a befektetéseket kezelő Blackrock Inc New York Philantropic  - hátrányos helyzetű, nehéz sorsú fiatalok  támogatására szolgáló – programját bemutassa. Egy háromszakaszos tervet dolgoztunk ki közösen, amit a vállalat bizottsága támogatásra érdemesnek ítélt. Így iskolánk is egyike annak a 93 non-profit szervezetnek, akik a világ minden részéről 2018 első felében támogatásban részesülnek.

Munka, gyakorlás, tanulás

2018. június 18-án az összefüggő szakmai gyakorlatok megkezdődtek. Kereskedőkkel, logisztikusokkal, pedagógiai családsegítőkkel, közlekedési és rendészeti szakos tanulókkal találkozhatunk a városban és a kistérségben. A nyári gyakorlat az évközi elméleti képzést erősíti meg gyakorlati ismeretekkel.

A rendészeti szakos diákjaink a Városi Önkormányzatnál, Tűzoltóságnál, Városi Rendőrkapitányságon és a Balaton déli partján a Somogy megyei Rendőrkapitánysággal együttműködve végeznek bűnmegelőzési, tájékoztatási feladatokat. »Tovább »

admin at acsjszki.hu