Meghívó az Apáczais dolgozók gyermekeinek


 
Szeretettel meghívunk a 2010.12.16-án
1600órakor kezdődő karácsonyi ünnepélyre.

Élethű földrajzi kísérlet

    2010. november 22-én, hétfőn földrajz órán egy vulkán kísérletét hajtottuk végre Koncsánszki Tünde tanárnő segítségével a 9.e osztályban.
    A kísérlethez szükségünk volt egy 0,5 literes üvegre, amit befedtünk homokkal, hogy vulkán alakja legyen. Az üvegbe félig raktunk szódabikarbónát és ehhez egy 20%-os ecet és málnaszörp keveréket öntöttünk hozzá. Ennek hatására „kitört” a vulkán. Ez azzal magyarázható, hogy a szódabikarbóna reakcióba lépett az ecettel, emiatt széndioxid keletkezett, ami nagy nyomást fejtett ki, így a folyadék a gázzal együtt habot képezve távozott az üvegből. A hígan folyó bazaltlávát szemléltette a kísérlet.
    A bemutató arra szolgált, hogy osztályunk láthatta, milyen lehet egy vulkánkitörés.

Sikeres ISO audit az Apáczaiban

2010. november 12-énkerült sor az esedékes ISO auditra, azaz a minőségirányítási rendszerünk felülvizsgálatára, amit egy külső, országos hatókörű auditáló cég végzett el. Az auditálásnak három fő célja az volt, hogy ellenőrizze a minőségirányítási rendszer bevezetését és működtetését, hogy az megfelel-e az ISO 9001:2008 szabványnak, s hogy alkalmas-e az iskolai rendszer folyamatainak mérésére.

    Az audit alkalmával vizsgálták a vezetési folyamatokat és az iskolarendszerű képzés folyamatait, azon belül külön hangsúlyt kapott az érettségi vizsga szervezésének minőségirányítási folyamata és az óralátogatás minőségirányítási tapasztalata. Az audit sikeresen zárult: a minőségirányítási rendszerünk folyamatosan működik, a belső auditálások és a rendszer dokumentálása megfelelnek a szabványkövetelményeknek, a sajátos iskolai működésből levezetett és megfogalmazott célokat nyomon követi, megvalósulásukat

figyelemmel kíséri az intézmény; az intézményi minőségirányítási rendszer megfelel a szabványnak. Erősségként említi az értékelés a webes oktatást támogató rendszer folyamatos bővítését és a fejlesztési pályázatokban (pl. „Jó gyakorlatok”) való eredményes részvételt. Az auditor a nap végén megállapította, hogy a szervezet megfelelően vezette be és működteti irányítási rendszerét az ISO 9001:2008 szabvány követelményeivel összhangban.

Környezetvédelmi és szolidaritási akció az Apáczaiban

2010. november 19-én iskolai nagygyűlés keretében indítottuk el „Úgy élj, hogy itt élhess tovább!” mottójú programunkat, amely terveink szerint december 3-áig fog tartani.
    Ennek során szeretnénk pénzadományt gyűjteni a devecseri általános iskola tanulóinak, a program ezen kívül egyrészt felhívja a figyelmet arra, hogy mai világunkban már sajnos bármikor bekövetkezhetnek környezetszennyezésből fakadó tragédiák. Másrészt célunk annak tudatosítása, hogy saját közvetlen környezetünkben is mennyi káros anyagot használunk a különböző háztartási vegyszerek, egyéb anyagok formájában (pl. rovarirtók, festékek és lakkok, stb.)
   Ezt a programot három formában hajtjuk végre: rendeztünk egy kiállítást, amit osztályfőnöki órák keretében megtekintenek diákjaink. Minden osztályteremben egy külön hulladékgyűjtő edényt helyeztünk ki, amibe a papírhulladékot gyűjtjük. Végül szervezünk  pénzgyűjtést is, és ezt az összeget szeretnénk személyesen, egy diákdelegációval eljuttatni a devecseri iskolásoknak.

M E G H Í V Ó


Szeretettel várjuk Dombóvár és a környék végzős általános iskolásait játékos tantárgyi vetélkedőinkre az alábbi időpontokban:

 • matematika 2010. október 26., kedden 14.00 órától
 • angol nyelv 2010. november 9-én, kedden 14.00 órától
 • informatika 2010. november 11-én, csütörtökön 14.00 órától (jelenkezés információk!!!)
 • történelem 2010. november 11-én, csütörtökön 15.00 órától
 • német nyelv 2010. november 17-én, szerdán 14.00 órától
 • magyar nyelv és irodalom 2010. november 18-án, csütörtökön 14.00 órától
 • természettudományok 2010. november 22-én, 14.00 órától

A játékos gazdálkodási-gazdasági vetélkedőt a 2010. november 16-i és 30-i, keddi iskolai nyílt napjaink keretében 10.00 órától, a játékos közlekedési vetélkedőt ugyanezen napokon 11.40 órától rendezzük.

Minden érdeklődő nyolcadikost szeretettel várnak egy órányi „agytornára”!

                                                                           Az intézmény szaktárgyi munkaközösségei

Országos sportsiker

Tag: sport

2010. október 2-án rendezték az Országos Karatebajnokságot, amelyen a dombóvári egyesület tagjaként egy Apáczais diák szép sikereket ért el.

   Iskolánk 12. B osztályos tanulója, a narancsöves Gyugyi Krisztián a 18 év felettiek mezőnyében csapatkata kategóriában országos II., egyéni kata (támadás – védekezés gyakorlatsor) és kumite (küzdelem) kategóriában országos I. helyezést ért el.

    Az iskola minden diákja és felnőtt alkalmazottja nevében gratulálunk az elért sikerhez!

Az Apáczais tehetséggondozó programokról

 
 

   Az NTP-OKA-II. sz. pályázat keretében zajló iskolai tehetséggondozási programunk jelen pillanatban a 2/3-os megvalósulás szintjén áll: 45 munkaórát teljesítettek a tanulók és az őket irányító pedagógus.
   Az Apáczai középiskolás diákjai közül azok vettek és vesznek részt a programban, akik ki-emelkedő tehetséget mutattak eddig is az informatika iránt. Ők a tehetséggondozás keretében az informatika speciális területein: kép- és weblapszerkesztésben, robottechnológiában mélyedtek el, s így többletismereteiket várhatóan jól tudják majd kamatoztatni országos szaktárgyi versenyeken is.

   Az NTP-OKA-IV. sz. pályázat keretében hét kistérségi iskola több mint száz diákja vesz részt informatikából, kémiából és fizikából a tehetséggondozásban. Az eddig eltelt időszak-ban a diákok a hat mentortanár által összeállított feladatlapokkal mélyíthették el szaktárgyi tu-dásukat, de elkezdődtek az Apáczaiban mint tehetséggondozó műhelyben a szakköri foglalko-zások is.
   Iskolánk honlapján megtalálható külön linkben a két tehetséggondozó program honlapja, amelyre folyamatosan töltik fel a megvalósulás adatait, eredményeit.

Pályaválasztási napok az Apáczaiban

Tag: nyílt nap
Pályaválasztási nyílt napok
                                                   2010. november 16.     900 - 1200  óráig
                                                   2010. november 30.     900 - 1200  óráig
Pályaválasztási szülői értekezletet tartunk
                                                   2010. november 12.     1700 –kor
Minden érdeklődő általános iskolást és szüleiket szeretettel várjuk
Információ: 7200 Dombóvár, Arany János tér 21.
tel.:(74) 565-040                                           Internet: www.acsjszki.hu 
 
A 2011-2012-es tanévben- a 9. évfolyamon öt tagozaton -nyelvi előkészítő, -közlekedési,
-közgazdasági, -informatika, valamint -közbiztonsági osztállyal indítunk képzést.
A nyelvi előkészítőn az oktatott idegen nyelv: angol, német.
 

Rendőrsegédek

Szeptember végétől kezdődően a 11.e rendészeti-közbiztonsági osztály tanulói valós élethelyzetekben ismerkedhetnek meg rendőri feladatokkal: Lehetőségük adódott ugyanis járőrözésre, ill. segédkezhetnek a polgárőrök tevékenységében: reggelente az Apáczai Szakközépiskola, az Illyés Gyula Gimnázium, valamint a József Attila AMK előtt biztosítják a tanulók balesetmentes átkelését, délutánonként pedig több órán keresztül bepillantást nyernek a járőröző rendőrök munkájába.
Az önkéntes „rendőrsegédek” egyenkabátot viselnek, amely jól láthatóvá teszi őket. Találkozhattunk velük legutóbb a József Attila AMK által szervezett Őszi Fesztiválon is, ahol a felvonuló szüreti fogatok számára biztosítottak a rendőrökkel és polgárőrökkel együtt szabad vonulást. Az osztály tanulóinak nagy része szívesen vállalja ezt az önkéntes pluszfeladatot, lassan az is körvonalazódik, hogy ki szeretné a rendőri pályát választani.

   Megkérdeztünk 1-2 diákot, milyen tapasztalatokat szereztek az elmúlt 5 hét alatt:

 • „ A rendőrök nagyon jó fejek voltak, sokat beszélgettek velünk.”

 • „ A trafipaxolás kicsit unalmas, de meg lehet szokni.”

 • „ Sok tapasztalatot szereztem, a rendőrök mindent elmagyaráztak.”

 • „ Pont történt egy baleset. Végignéztük a helyszínelést, a tűzoltók erőfeszítéseit. Izgalmas volt.”

 • „ Igazoltattunk, szondáztattunk. Minden nap más helyszínen voltunk. Ez így nagyon változatos, érdekes.”

Reméljük, a későbbiekben sem fogy el a lelkesedés, és örömmel élnek diákjaink a rendészeti  szak által nyújtott lehetőségekkel.                                                                                                                                                                                                                                      

Megemlékezés október 23-ról

Tag: ünnepély

Mint minden évben, idén  is megünnepeltük a magyar történelem egyik legfontosabb eseményének évfordulóját. ---Video--- ---Képek---

6. lett iskolánk gerelycsapata

Tag: sport

 

A Magyar Diáksport Szövetség 2010. október 13-án rendezte az Ügyességi és Váltófutó Csapatbajnokság Országos Döntőjét az V-VI. korcsoport részére. Dombóvárról iskolánk gerelycsapata 5. legjobb eredménnyel jutott el az országos döntőig. A csapatot Kovács Viktória testnevelő kísérte el a megmérettetésre, melyet Budapesten az UTE Atlétikai Stadionban rendeztek meg.
Tarr Imre edző tanítványai: Besze Zoltán, Besze Tamás, Orsós Richárd és Venturini Benedek nagyszerűen küzdöttek s végül a kiváló 6. helyezést szerezték meg. A csapat legjobbja Besze Zoltán volt 51,26 m-es dobással. Képek

Apáczais jelenlét a város közterületein

Iskolánk a gimnáziumi közbiztonsági képzés harmadik évfolyamát kezdte meg szeptember elsejével. A képzésben részt vevő 11. E osztályosok próbálhatták föl azt az egyenruhát, amit az intézmény a városi rendőrséggel együttműködve készíttetett.

 Tanulóink az „Apáczai Közbiztonsági” feliratú öltözetet viselve részt vesznek reggelente a gyalogátkelőhelyek biztosításában, napközben járőrszolgálatban polgárőrökkel közösen, valamint városi rendezvények területbiztosításában. Így először az Európai Autómentes Nap városi rendezvényének területe körül segédkeztek a rendőröknek és a polgárőröknek, legutóbb pedig az újdombóvári szüreti felvonulás útvonalának biztosításában működtek közre.

Meghívó


 

Az Apáczai Oktatási Központ Egységes Iskolai Intézményegységének Középiskolája

szeretettel meghívja Önt és ismerőseit 
 Judit Hagner
szoborkiállításának megnyitójára
2010. szeptember 27-én 14 órára. 
A kiállítás helye: az intézmény díszterme
A kiállítás 2010. szeptember 27-től 2010. október 15-ig tanítási időben tekinthető meg.Beszámoló székelykeresztúri látogatásunkról

A Határtalanul program keretében a dombóvári Apáczai Oktatási Központ Egységes Iskola  6 szakközépiskolás tanulója és két tanára Székelykeresztúrra indult, hogy a Zeyk Domokos Iskolaközpont diákjaival és tanáraival közösen piackutatást végezzenek 3 termék piacán a határon innen és túl. A diákok kérdőíveket szerkesztettek, töltettek ki majd elemeztek. A közös szakmai kutatás eredménye és még néhány érdekesség megtalálható a hatartalanul.dtsh.hu honlapon.


  Résztvevő diák rövid naplója: 

2010. szeptember 7-én hajnali 4 órakor találkozott az Erdélybe utazó csapat, és vágott neki a közel 13 órás útnak.
A hátáron átérve megálltunk Nagyszalontán ahol meglátogattuk az Arany János múzeumot, amelynek a Csonka torony ad otthont.
Hosszú utazás után megérkeztünk úti célunkra, Székelykeresztúrra ahol a vacsora után megismerkedtünk a munkában velünk együttműködő diákokkal és tanáraikkal. ........

»Tovább »

Határtalanul!

 

A dombóvári Apáczai Oktatási Központ Egységes Iskola Intézmény Egysége „Tudatos fogyasztói szokások határon innen és túl”  címmel kezdett közös kutató munkát egy székelykeresztúri középiskolával. Az Apáczai Közalapítvány által biztosított 606 000 Ft, a Határtalanul! program keretein belül lehetőséget teremt arra, hogy iskolánk 6 tanulója és két szaktanára  2010. szeptember 7. és 11. között erdélyi tanulmányúton vegyen részt. Diákjaink Székelykeresztúrra látogatnak ahol a Zeyk Domokos Iskolaközpont diákjaival együtt egy héten át közösen folytatják a nyár elején elkezdett munkát.

»Tovább »

Hiba! Több mint 260 településen nincs internet, telefon és kábeltévé

A budapesti internet központban bekövetkezett hiba miatt augusztus 30-án a Dunántúl 260 településén elérhetetlen volt az internet, a telefon és a digitális kábeltelevízió szolgáltatás. Az alvállalkozók kijavították a hibát.
»Tovább »

Tanévkezdési információk a 2010/2011-es tanévre


Tanévnyitó tantestületi értekezlet
  Tantestületi továbbképző értekezlet
  Javítóvizsga (bizonyítvánnyal kell jönni!)

  Apáczai Cs. J. Oktatási Központ integrált tantestületi tanévnyitó értekezlete

  Az Apáczai Cs. J. Egységes Iskola tanévnyitó ünnepélye
  Az Apáczai Cs. J. Egységes Iskola tanévnyitó ünnepélye Döbröközön
  Első tanítási nap

Tankönyvárusítás 2010

 
Évfolyam
Időpont
Készpénzes
Támogatott
A tankönyvcsomag ára (kb.)
9.
VIII.25.
Délelőtt:8-12
Délután:13-16
15-20000,-Ft
10.
VIII.26.
Délelőtt:8-12
Délután:13-16
16-18000,-Ft
11.
VIII.27.
Délelőtt:8-12
Délután:13-16
8-14000,-Ft
12.
VIII.30.
Délelőtt:8-12
Délután:13-16
7-9000,-Ft
Kollégisták
VIII.31.
12.30-16.30
12.30-16.30
 

Nemzetközi gyakorlaton

10 tanulónk Kurdi Mihály tanár Úr kíséretében június 28-án hétfőn érkezett Deggendorfba. A napokban mindenki megismerte gyakorlóhelyét és a német tanulópárját. Találkoztak a város vezetésével, megismerték a munkatársaikat is. A tényleges munka június 1-jén elkezdődött! Köszönet Takács Balázsnak és Noé Zoltánnak a tanulók utaztatásáért!     --Zilizi Rozália--

Néhány záró adat a 2009/2010-es tanévről


    A 2009/2010-es tanév tanévzáró ünnepélyén Igazgató úr értékelte az elmúlt tíz hónapot. Az iskola tanulmányi átlaga 3,26 lett A tanév végén a tanulmányait megkezdő 751 tanulóból 728 diákot osztályozott a tantestület, a távozott 23 tanuló nagyobbik része OKJ-s szakjainkról ment el. Ez kb. 3%-os lemorzsolódást jelentett.
    Az idei szóbeli érettségi időszaka különösen nehéz volt, hiszen a két hét alatt az öt nappali tagozatos osztályunk mellett a felnőttoktatásban részt vevő tanulóink is érettségiztek. A 9-12.
évfolyamos osztályaink eredménye nagyjából megfelelt a tőlük elvártnak, de külön kiemelte a döbröközi levelezős osztály sikeres érettségijét.
    Az OKJ-s záróvizsgák azt bizonyítják, hogy egyrészt rendkívül magasak a követelmények, másrészt külön nehézséget okoz a moduláris rendszerű képzés és vizsgáztatás kiforratlansága, s e tényezők is megnehezítették a vizsgákat, ahol végzőseink tisztességgel helyt álltak.   

admin at acsjszki.hu