Bemutató órák az Apáczaiban

Tag: kompetencia

A kompetencia alapú oktatás terjesztése keretében zajló program eseményeként az Apáczaiban mint referencia iskolában 2010. február 16-án, 17-én és 18-án bemutató órákat tartottak iskolánk pedagógusai.

Elsőként a matematika kompetenciaterület órájára került sor. Soós Gyopár tanárnő a 9.B osztályban algebrai törteket tartalmazó egyenletek megoldását gyakoroltatta IKT-technikát is felhasználva kooperatív módszerekkel. Szerdán  a szövegértés/szövegalkotás kompetenciaterület óráján Takácsné Kovács Beáta tanárnő a 9.E osztályban a Biblia témakör 23. zsoltár anyagában tartott bevezető órát a tanulókat kooperatív módszerekkel foglalkoztatva. A harmadik napon az angol nyelvi kompetenciaterület óráján Misky Éva tanárnő a 9.A osztályban beszédkészség fejlesztést végzett két téma szókincs ismétlő órájaként, ennek során kiscsoportos feladatokkal végzett szókincs- és memóriafejlesztést.»Tovább »

Szalagtűző az Apáczaiban

Tag: ünnepély

Iskolánk 2010. január 29-én 17.00 órakor tartotta szalagtűző rendezvényét. Az ünnepségre a Belvárosi Általános Iskola aulájában került sor, ennek keretében a 11. évfolyamosok a Weber József tanár úr által rendezett zenés, vetített képes műsorral köszöntötték a végzősöket. A szalagokat az osztályfőnökök tűzték fel: a 13. AN osztályosoknak Magyarfalviné Haszonics Krisztina, a 12. B osztályosoknak Kovács Judit, a 12. C osztályosoknak Orbán Miklós, a 12. E osztályosoknak Kóródi Gábor, a 12. D osztályosoknak Kutas Emőke és Kaszás Zoltán tanárnők és tanárurak. »Tovább »

Készülődés a szalagtűzőre

A múlt héten egy-egy tanulóval beszélgettem: Kovács Viktorral a 13. AN, Takács Ágotával a 12. B, Vanya Kingával a 12. C, Gál Zoltánnal a 12. D és Kiglics Nikolettel a 12. E osztályból. Mindegyiküknek ugyanazt a négy kérdést tettem fel: 1. Mit jelent számodra a szalag, a szalagtűzés?; 2. Hogyan jutott el az osztályod eddig az ünnepi eseményig?; 3. Készül-e az osztály valamilyen produkcióval az ünnepségre?; 4. Te vagy osztálytársaid hoznak-e és ha igen, hány vendéget a bálra?»Tovább »

A dolgozók gyermekeihez eljött a Mikulás

 Az Apáczai Csere János Egységes Iskola Tagintézménye dolgozóinak gyermekeit 2009. december 18-án 16.00 órára hívta meg a Mikulás. A díszteremben a 13. AN osztály tanulói a Magyarfalviné Haszonics Krisztina tanárnő által szerkesztett és rendezett előadással lepték meg a Mikulást váró gyerekeket. A műsor után a Nagyszakállútól vehette át a mintegy negyven gyermek az intézmény és az Apáczai Alapítvány ajándékait. A délutánt a díszteremben vendéglátás, játék zárta.  

Tantestületi kirándulás

  Az Apáczai dombóvári és döbröközi tantestületéből egy autóbusznyian vettek részt a 2009. december 5-ei kiránduláson. Pedagógusaink ebben a tanévben Budapestre látogattak. A délelőtt folyamán a Parlament épületét tekintettük meg. Ritka élményben volt részünk, hiszen éppen az őrségváltás időpontjában érkeztünk a koronázási ékszerekhez. Kifelé jövet megnéztük a Kossuth téren az ország karácsonyfáját és a mellette felállított Mikulás-házat.»Tovább »

Fizikus professzor az Apáczaiban

2009. november 25-én szerdán délután 16.00-tól Dr. Varró Sándor professzor, a Központi Fizikai Kutató Intézet munkatársa, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, Dombóvár szülötte tartott előadást iskolánk dísztermében. A mintegy száz érdeklődőnek: felnőtteknek és diákoknak Max Planckról, a XX. századi fizika talán legmeghatározóbb fizikusáról tartott előadást. Tudományos igényű gondolatmenetében azt érzékeltette, hogy az ún. Planck-állandó nélkül mai elektronikai, kibernetikai alapú világunk nem is alakulhatott volna ki.»Tovább »

Karácsonyi posta iskolánkban december 14-től 18-ig

   Szolgáltatásaink!

 

Postai értékcikkek árusítása, levél, képes levelezőlap felvétele, ajándéktárgyak értékesítése.

Kapható még:

Csokoládé, karácsonyfadísz, mézeskalács és sok más meglepetés!
Nyitva 7-13 óráig!

Szeretettel várunk! 

13. Postai ügyintéző osztály

»Tovább »

Kiállítás az Apáczai padlásterében

2009. december 1-jén nyílt meg a padlástérben az a természetfotó kiállítás, amelynek anyagát részben a nyáron lezajlott biológia tábor résztvevőinek képeiből, részben a november végén zárult pályázatra beadott alkotásokból állította össze Kovács Judit szaktanár. A kiállított képek között vannak 10. és 11. évfolyamos diákok és pedagógusok által készített fotók. »Tovább »

Beiskolázási tájékoztatók az Apáczaiban

    A 2010/11. tanévre szóló pályaválasztási tájékoztatóinkat a pályaválasztási szülői értekezlet nyitotta meg november 13-án pénteken 17.00 órakor. A mintegy hatvan érdeklődő szülőnek

az iskolavezetés tagjai: igazgató úr, igazgatóhelyettesek, gyakorlati oktatásvezető és munkaközösség-vezetők mutatták be iskolánkat a díszteremben tartott tájékoztatóval, majd egy körsétával.

    A következő hét keddjén, 2009. november 17-én, majd december 1-jén nyílt nap keretében mutattuk be az intézményt az érdeklődő végzős általános iskolásoknak. Mindkét alkalommal fizikai és biológiai bemutatókkal, a technolabor eszközeinek bemutatójával, óralátogatásokkal egészült ki a program: a díszteremben az iskolavezetés által tartott tájékoztatót követően csoportokra osztva mutattuk be az intézmény fontosabb helyszínein képzéseinket.»Tovább »

Vetélkedők nyolcadikosoknak

   Szaktárgyi munkaközösségeink ebben a tanévben is megszervezték a középiskola választása előtt álló nyolcadikosoknak tantárgyi vetélkedőinket.

   Az október-november folyamán rendezett játékos versengéseket a történelem tantárgyi vetélkedő nyitotta október 20-án, mintegy 25 általános iskolás jött el hozzánk. Másnap fizikából kísérleti bemutatón, matematikából játékos feladatok megoldásán látták vendégül a kb. 30 nyolcadikost a szakos kollégák. Az őszi szünet után, november 3-án játékos német nyelvi feladatokat oldhatott meg a nyolc végzős általános iskolás. November 5-én a természettudományi munkaközösség forgószínpad szerűen megszervezett vetélkedőn fogadta a 25-30 nyolcadikost biológiából, kémiából, földrajzból és a tornateremben ügyességi versenyen. November 10-én két tantárgy vetélkedőjére került sor: az informatika munkaközösség főleg flash játékokkal versenyeztette a mintegy 30-35 általános iskolást; míg az angol szakosok tematikus nyelvi vetélkedőn fogadták a kb. 15 versengeni vágyót. November 12-én ismét két tantárgy megmérettetéseit rendezték a kollégák: magyar nyelv és irodalomból 9 csapat (közel 30 tanuló) oldotta meg a játékos irodalmi és nyelvi feladatokat, utána mehettek a közgazdasági szaktárgy interaktív társasjátékára. A vetélkedők sorát két iskolából 7 fővel a közlekedési szakmacsoport számítógépes és játékos feladatainak megoldása zárta november 19-én.

    Az Apáczai Alapítvány támogatásának köszönhetően minden résztvevő általános iskolás, azaz kb. 190 tanuló szerény ajándékot kapott. A vendégül látott gyerekek egybehangzó véleménye szerint jól érezték magukat ezeken a vetélkedőkön.»Tovább »

admin at acsjszki.hu