A Fény Nemzetközi Éve

A Fény Nemzetközi Éve jegyében zajlott iskolánkban a „Fény a tantárgyak szemüvegén keresztül” projekt. Ennek keretében lehetőségünk volt két kiváló fizikus előadását meghallgatni.

Prof. Dr. dr. Habil. Varró Sándor, a Magyar Tudományos Akadémia professzora már tíz éve rendszeresen részt vesz intézményünk tudományos rendezvényein. November 25-én „110 éves fénykvantumok” címmel tartott előadást. 1905-ben Einstein olyan korszakalkotóan új elképzeléseket és elméleti eredményeket fejtett ki, melyek gyökeresen új irányt adtak a természettudományok, ezen belül a fizika fejlődésének. Varró professzor úr, iskolánk Tehetségsegítő Tanácsának elnöke, városunk díszpolgára ezt a történelmi folyamatot idézte fel, a foton fogalmának kialakulásától a modern lézeres technika létrejöttéig.
November 27-én a Dr. Pálfalvi László, a Pécsi Tudományegyetem Kísérleti Fizika Tanszék tanszékvezető, egyetemi docense tartott előadást. Pálfalvi docens úr elkötelezett a fizika népszerűsítése terén. Rendezvényünkön „Extrém nagy térerejű terahertzes impulzusok, új típusú részecskegyorsító” címmel, a PTE Fizikai Intézetében zajló, világviszonylatban is élen járó Terahertzes Kutatócsoport eredményeiről beszélt, külön kitérve a lézerek XXI. századi alkalmazási lehetőségeire.

admin at acsjszki.hu