Alapítólevél

ALAPÍTÓLEVÉL

Isten nevében épült ezen ház, a Sz. Orsolya-rendi zárda különböző iskoláinak befogadására, az Úrnak 1927-ik esztendejében. Itt befalazzuk ebben az évben meghalt székefehérvári szentéletű püspökünknek emlékplakettját, hogy az Ő szeretete és nagy szelleme lengjen szüntelenül e ház fölött és őrizze meg annak minden lakóját az Úr szellemében.

   
Jelenlegi megyésfőpásztorunk: Virág Ferenc pécsi Püspök. Drága Hazánk Hercegprímása: Dr. Csernoch János, ravatalon fekszik, hogy átköltözvén az Úrhoz, áldást esdjen erre a megtépett szegény országra.

         Magyarország kormányzója: Horthy Miklós
         Miniszterelnöke: gr. Bethlen István, dr.
         Pénzügyminisztere: Budfalvi Bud János
         Kultuszminiszter: gr. Klebelsberg Kuno.

   
Ezen neves embereink idejében épült ez a kultúrpalota, melynek tervezője:
Dr. Mölner Károly budapesti műépítész, építője: Frank Emil budapesti mérnök, építőmester és főpallérja: Mati Lajos, építési munkavezető, aki ezt a kis kazettát a mai napon ide befalazta.

A rendház jelenlegi főnöknője: Forster M. Rafaela, akin a jó Isten áldása nyugodjék itt és egykor odafönn. Segítője: Cieleszky M. Agnéta, titkár, igazgató.

Az 1914-19-i világháborúból alig-alig felocsúdott Magyar munkások kezei rakták a téglát téglára, azon imádsággal ajkukon, hogy:


         Hiszek egy Istenben
         Hiszek egy Hazában
         Hiszek egy isteni örök Igazságban
         Hiszek Magyarország feltámadásában.
         
         Amen.

Dombóvár, 1927. július 27-én."

Az alapítólevél és az emlékplakett 1970-ben, a tornaterem falának
kibontásakor került elő piros selyempapírba csomagolva. Veress József akkori igazgatónak az a Tímár nevű kőművesmester adta át, aki a munkálatokat végezte.
 

admin at acsjszki.hu