Álláshirdetés "Laboráns II." munkakör betöltésére

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szekszárdi Tankerülete
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Dombóvári Apáczai Csere János Szakközépiskola és Kollégium
Laboráns II.

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Tolna megye, 7200 Dombóvár, Arany János tér 21.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A természettudományos kísérletek előkészítése és a laboratóriumi gyakorlatok lebonyolításának segítése a munkaköri leírás és a vonatkozó jogszabályok alapján.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
 • Egyetem, a NAT "Ember a természetben" műveltségterület középiskolában történő tanítására jogosító végzettség/szakképzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • magyar állampolgárságú vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • pedagógiai és laboratóriumi gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • fényképes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
 • sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2014. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gaál János nyújt, a 74/466-929 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szekszárdi Tankerülete címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 78-52/2014/KIK/160 , valamint a munkakör megnevezését: Laboráns II..A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 8.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. július 11.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
admin at acsjszki.hu