Álláshirdetés szakács munkakör betöltésére

Apáczai Oktatási Központ Kollégiumi Intézményegység - Dombóvár
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján
pályázatot hirdetünk
szakács munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

Munkavégzés helye:

7200 Dombóvár, Arany János tér 21.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A munkaköri leírásban foglaltak szerint szakács

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Szakács szakképzettség, magyar állampolgárság, a kinevezés előtt a büntetlen előélet igazolása (erkölcsi bizonyítvány)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Önéletrajz, felvétel esetén erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2012. november 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2012. október 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gaálné Szűcs Edit nyújt, a 74/565-041-es telefonszámon, 7 órától 15 óráig.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak az Apáczai Oktatási Központ Kollégiumi Intézményegység címére történő megküldésével 7200 Dombóvár, Arany János tér 21.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok alapján.

A pályázat elbírálásának határideje

2012. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

Dombóvár Város Önkormányzatának honlapja - www.dombovar.hu
Apáczai Csere János Szakközépiskola honlapja – www.acsjszki.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az állás határozatlan időre szól, 3 hónapos próbaidővel.
admin at acsjszki.hu