Beszámolók a közösségi programokról

---Képekkel illusztrált bemutató letöltése vagy megjelenítése itt---

TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0028

2013.09.18. – 2014.11.30.

 
2013.09.18.
Délutáni közösségi program lebonyolítása
A mentorok és fejlesztő pedagógusok személyének kiválasztása után fontos feladat volt a "csapat" létrehozása.
Ebben a szituációban két pedagógusvezető segítségével (Soós Gyopár és Magyarfalviné Haszonics Krisztina) fogalmaztuk meg a megvalósítandó feladatokat, célkitűzéseket. A két mentor már gyakorlati ismeretekkel rendelkezik a kooperatív tanítás-tanulás terén, így az ő ötleteik illetve gyakorlati ismereteik által vezérelt elvek alapján közösen fogalmaztunk meg kitűzött feladatokat és elérendő célokat.
 
2013.09.25.
Délutáni közösségi program lebonyolítása
A projekt elindításakor fontos feladatot jelentett, hogy a mentorok és a mentoráltak egy közös csapatot alkossanak.
Először a mentoráltak csapattá történő szervezése történt meg, majd ez kibővült a mentoráltak csapattá történő szervezésével.
Ebben a folyamatban két mentor tanár vállalt irányító szerepet (Soós Gyopár és Magyarfalviné Haszonics Krisztina). Az ő segítségükkel és irányításukkal egy délutáni program keretében közösségépítő programon vehettünk részt.
 
2014.03.31.
Délutáni közösségi program lebonyolítása, festménykiállítás szervezése
A pályázat megvalósítása során rendkívül nagy hangsúlyt kaptak azok a közösségi programok, amelyek egyrészt a tanulók közösségépítését, másrészt a kulturális igény felkeltését célozták meg. Ennek keretében került sor Bükösdi Gábor festménykiállításának megszervezésére, ahol a kortárs festészettel ismerkedhettek meg a mentorok és a mentoráltak. A kiállítás azért is volt különleges, mert a festő valamikor „Apáczais” diák volt, iskolánk tanulója, így a példa, a lehetőség bemutatása is célja volt a rendezvénynek. A festő és művészete bemutatását kulturális műsor keretébe foglaltuk, ahol mentorált tanulók is szerepeltek. A megnyitót követő kötetlen beszélgetés lehetőséget adott arra, hogy Bükösdi Gábor és a mentorált diákok személyes kapcsolatot alakítsanak ki, a közvetlen eszmecsere sok érdekességet tartogatott a tanárok és a tanulók számára. Rendkívül jó hangulatú közösségi programnak voltunk részesei.
 
2014.04.03.
Közösségi program lebonyolítása, gyalogtúra szervezése és vezetése
A közösségi programok szervezése kapcsán arra is törekedtünk, hogy a mentorált tanulóknak megmutassuk, hogy lehet a szabadidőt hasznosan megszervezni és eltölteni.
Ez a terv egy hagyományos programunkhoz kapcsolódott: városkerülő gyalogtúra. A túra lehetőséget biztosított arra, hogy a város megkerülése során a tanulók megismerjék szűkebb környezetük földrajzi adottságait, élővilágát, számukra eddig ismeretlen információhoz jussanak, ugyanakkor a közösen megtett kilométerek, a közös gyaloglás alatt a közösségépítés is rendkívül jól működött. (Egymás segítése, bíztatása)
A fényképek bizonyítják, hogy a túra rendkívül jó hangulatban zajlott, az időjárás is kegyeibe fogadta a résztvevőket, így reméljük, hogy a mentorált tanulók egy része kedvet kapott a tanuláshoz és a jövőben beépíti szabadidős tevékenységei közé. A túra Ács Imre vezetésével zajlott.
 
2014.04.03.
Közösségi program lebonyolítása, kézműves tevékenység lebonyolítása
Ez a program azt a célt szolgálta, hogy a kreatív tevékenységet kedvelő diákok a kézműves foglalkozáson különböző technikákkal ismerkedjenek meg. A foglalkozást Miklós Edit vezette, aki különleges eljárásokkal is megismertette a tanulókat. Voltak, akik csak az üvegfestéssel próbálkoztak, de az ügyesebbek a bonyolultabb technikák iránt is érdeklődtek.
A foglalkozás eredménye, hogy az elkészült remekművek tavaszi hangulatot idézve kerültek az osztálytermekbe és a közösségi terekbe.
 
2014.04.26.
Diáktalálkozó
A pályázat megvalósítása során fontos feladat volt, hogy a tanulók szabadidős tevékenységét is megfelelő irányba orientáljuk.
Mivel a mentoráltak között kollégiumban lakó diákok is vannak, rendkívül jó lehetőségnek tűnt, hogy egy kollégiumi diáktalálkozón részt tudjanak venni.
A felkészülő időszak (edzések) a közösségépítésre adtak lehetőséget, míg a balatonboglári eseményen való részvétel a sikerélményt erősítette. Fontos megjegyezni, hogy a mentorált tanulók egy része nagyon nehéz szociális háttérrel érkezik, így egy ilyen eseményen való részvétel különleges élményt jelent számunkra. A csapat felkészítésében és a versenyen való részvételben Gaálné Szűcs Edit kollégiumvezetőnek volt koordináló szerepe.
 
2014.08.28.
Tanév eleji ráhangoló foglalkozás
A nyári szünet végén fontosnak tartottuk, hogy a mentorok közös programon vegyenek részt. Ennek koordinálását Takácsné Kovács Beáta, a projekt szakmai vezetője végezte.
A szakmai program a következő témákat ölelte fel:
-                     nyári mentori munka, élménybeszámolók, tapasztalatcsere
-                     az elvégzett adminisztráció ellenőrzése
-                     a visszalévő adminisztrációs feladatok egyeztetése
-                     a 2014. őszre tervezett közösségi programok egyeztetése (kirándulások szervezése – előzetes igényfelmérés, tervezés)
A szakmai egyeztetést fényképes beszámolók tették élvezetessé.
A szakmai program rendkívül hasznosnak bizonyult, a mentorok rengeteg élményt, ismeretet és tapasztalatot adtak egymásnak.

2014.10.09.
Gólyaavató szervezése
Az iskola életének szerves részét képezik azok a programok, amelyek tradíció jelleggel minden évben megrendezésre kerülnek.
Ezek közé tartozik a hagyományos gólyaavató, amikor a 9. évfolyamos diákok beavatásakor az iskola tanulói közösségi programon vesznek részt. A program szervezését a DÖK irányítja, a DÖK segítő tanára Márfi Eszter, aki egyben mentor is.
A 2014. október 9-én megrendezett gólyaavatón egyik célkitűzésünkké vált, hogy a mentorált tanulókat is bevonjuk a szervezésbe és a megvalósításba. A közösségépítés jól sikerült, sokan közülük aktív szerepet vállaltak. (játékos feladatokat találtak ki a gólyák számára, részt vettek a technikai előkészületekben, segítettek a program lebonyolításában)
A délután kellemes élménnyel zárult mindenki számára.

2014.10.09.
Éjszakai túra szervezése
A közösségépítés során rendkívül fontos és hasznos a megfelelő szabadidős programok megszervezése és lebonyolítása.
Iskolánkban tradícióvá vált a városkerülő gyalogtúra megszervezése, minden évben sor kerül erre az Apáczais napok keretében a tavaszi időszakban.
Új kezdeményezésnek volt tekinthető a 2014. október 9-re szervezett program, amikor a túra az esti-éjszakai órában került megrendezésre. Fontos cél volt ennél az eseménynél is a mentoráltak bevonása, illetve az, hogy velük együtt minél több mentor is részt vegyen az esti-éjszakai programon.
 
2014.10.13
Kovács Viktória mentor testnevelés szakos pedagógusként egy olyan programot szervezett, ahol a mentoráltak a szabadidőt hasznos és sportos formában töltötték el. A tanárnő célja az is volt, hogy a diákokat megismertesse a környezetükben lévő lehetőségekkel. Így esett a választása a pécsi Mecsextrém parkra. A mentoráltak egy részének sajnos nincs lehetősége, hogy a belépődíjakat megfizesse, ezért nem tudnak eljutni ilyen helyekre.
A kirándulás rendkívül jól sikerült, amiben különösen közrejátszott az a lehetőség, hogy ezen a délutánon csak a mi diákjaink használhatták a park összes „játékát”. A tanárnő beszámolója alapján volt, akinek könnyebben volt, akinek nehezebben mentek az akadályok, de a hangulat fergeteges volt.
Az októberi időjárás is kegyes volt a csapathoz, a verőfényes napsütéses idő megalapozta a jó hangulatot. A legnagyobb sikert kétségtelenül a bob-pálya aratta, ahol a korlátlan számú csúszás állt a tanulók rendelkezésére.
A feladatok végrehajtása során a tanulók egymást bíztatták, segítették, szurkoltak egymásnak a feladat sikeres végrehajtásához, így a közösségépítés is nagy szerepet kapott.

2014.10.17.
Tigelmann Bettina mentor által szervezett kirándulásra 2014. október 17-én került sor. A program során a mentoráltak történelmi ismereteiket is bővíthették és sporttevékenységre is volt lehetőség.
Az első állomás Gárdony volt, ahol egy kerékpárkölcsönzőnél mindenki kerékpárt választott, majd a csapat elindult a 40 km-es túrára. A következő állomás Pákozd volt, ahol a pihenő során a diákokat a magyar történelem két fontos csatájának emlékművét tekintették meg. Velencénél a csoport sárkányhajóban evezve fedezhette fel a tó nádasait és annak élővilágát. A hajó kormányosa sokat mesélt a tó keletkezéséről, élővilágáról, turisztikai jelentőségéről. Ezt követően a csapat a déli parton kiépített kerékpárúton tekert Gárdonyig. Tartalmas, élményekkel teli kirándulást hozott ez az októberi nap.
  
2014.10.20.
A 2014. október 20-ára szervezett program elsődlegesen a diákok kulturális ismereteinek bővítését célozta meg. A program célja a Pécsen megrendezett Leonardo kiállítás megtekintése volt. A tanulók a kirándulás előtt megismerkedtek a polihisztor életével és munkáival, ezzel kicsit rá is hangolódtak a programra. Három helyszín adott otthont a tárlatnak. A JPM Modern Magyar Képtárban rajzokat, kéziratokat láthattak a mentoráltak, míg a JPM Martyn Múzeumban a kísérletek kaptak helyet. Mindkét helyszínen tematikus kisfilmek és multimédiás eszközök is színesítették a programot. A Széchenyi-téren pedig a 13 tonnás 8,5m magas Sforza-ló szobrát csodálhatta meg a csoport, amelyet a mester Milánó hercegének tervezett. A vándorkiállítás igazán gazdag anyaga rendkívül érdekesnek és hasznosnak bizonyult a diákok számára.

2014. 10. 22.
2014. október 22-ére évértékelő rendezvényt szerveztünk. A program első részében a projektmenedzsment a mentoráltakkal találkozott. A beszélgetés során az eddigi tapasztalatokról, élményekről esett szó, majd a visszalevő feladatokat, programokat egyeztettük. A tanulók ajándékot is kaptak, amely irodaszert tartalmazott, így segítve tanulási tevékenységüket.
A program második felén az egész tantestület részt vett. A szakmai vezető összefoglalta az eddigi feladatokat, eseményeket és eredményeket, majd a mentorok személyesen számoltak be saját tapasztalataikról. Mivel egyik célkitűzésünk, hogy a pályázat lezárulása után a mentorálás továbbra is jelen legyen az intézmény hétköznapi életében, ezért volt fontos, hogy az évértékelő rendezvényen az egész tantestület részt vegyen.
A szóbeli beszámolókat a fényképes bemutatók és videófilmek tették még élvezetesebbé.

2014. 11. 05.
Kazay Lívia 2014. november 5-én a mentorált gyerekekkel pécsi városnézésen és mozi látogatáson vett részt. A film kiválasztásánál fontos szempont volt a film témája és 3D-s megjelentése. A film címe: A galaxis őrzői.
Mivel a programban részt vevő diákok nehéz szociális helyzetben vannak, sokuk nem volt még soha moziban és 3d-s filmet sem látott még.
A film megtekintése után egy kis pécsi városnéző sétát tettek. A diákok nagyon jól érezték magukat.

2014. 11. 07.
Kóródi Gábor mentor 2014. november 7-ére színházlátogatást szervezett. Nagyon fontosnak tartottuk olyan események beillesztését a programba, ami a tanulók számára azért is lehet érdekes és élvezetes, mert a szülők anyagi helyzete vagy szemléletmódja ilyen típusú programokat nem tesz számukra lehetővé.
Sok diák élt át elsőként igazi színházi élményt. Fontos megjegyezni, hogy a program előtt egy kis viselkedéskultúrát is tartottunk a tanulóknak (öltözködés, viselkedés a színházban).
A mentoráltak a Pécsi Nemzeti Színházban A király beszéde című előadást tekintették meg, ami a Kaposvári Csiky Gergely Színház vendégjátéka volt.
A színházlátogatás előtt lehetőség volt egy sétára Pécs belvárosában.
 A mentor beszámolója alapján a diákok az előadáson fegyelmezettek voltak, élvezték a darabot, többen közülük látták a hasonló című filmet, nekik ezért is volt ez a program különleges élmény.
A kulturális élmény mellett a program közösségépítés szempontjából is hasznos volt.
 
2014.11.07.
2014. november 7-én Botos Miklós mentor Pécsre szervezett kirándulást. A program rendkívül fontos része a közösségépítés mellett a kulturális és történelmi ismeretek bővítése volt. A diákok sok esetben nem ismerik szűkebb lakókörnyezetüket, ezt a hiányt is igyekezte a program pótolni.

2014.11.12.
2014. november 12-én Kurdi Mihály mentor ellátogatott a pécsi Zsolnay-negyedbe. A program egy körülbelül 5 perces Zsolnay-sétával indult, melynek során a Látogatóközpont egyik munkatársa végigkísérte a csoportot a Kulturális Negyed külső területén. Az épületekről, a gyárról, a Zsolnay-családról meghallgatott érdekes információk után a mentoráltak és kísérőik a létesítmény valamennyi kiállítását megtekintették. A diákok érdeklődését leginkább a látványmanufaktúra kötötte le, ahol a gyártási folyamatokat élőben láthatták. A mentoráltak élménybeszámolója alapján a Rózsaszín kiállítást is rendkívül érdekesnek és egyedinek találták.
A nap fénypontját jelentette a Labor-interaktív varázstér, valamint a programot záró, lenyűgöző csillagászati előadás a Planetáriumban.
A program élményanyagban rendkívül összetett volt, a diákok ismereteiket különböző területeken bővíthették.

2014.10.22 és 2014.11.04
A pályázat megvalósítása során fontos célkitűzés volt, hogy a célcsoportot minél inkább bevonjuk az iskola közösségi életébe. Korábbi tapasztalat ugyanis az volt, hogy őket lehet kevésbé mozgósítani, aktivizálni egy-egy iskolai program kapcsán. Ezért, Magyarfalviné Haszonics Krisztina mentor, aki egyben a magyar nyelv és irodalom és történelem munkaközösség vezetője, megbízást kapott az október 23-ai iskolai ünnep megszervezésére azzal a feltétellel, hogy a programba minél több mentorált diákot vonjon be. A feladat azért is vált különlegessé, mert egyben ez a műsor volt november 4-én a városi ünnepély része is.
A tanárnő rendkívül színvonalas, elgondolkodtató és egyben az ünnephez méltó műsort szervezett a mentorált diákok bevonásával.

2014.11.15.
Takácsné Kovács Beáta szakmai vezető célja volt, hogy a pályázat végéhez közeledve egy olyan programot szervezzen, amely maradandó élményt jelent mindenkinek, aki a pályázatban részt vett.
Így került sor egy olyan kirándulásra, ahol a mentoráltak, a mentorok és a projektmenedzsment együtt töltöttek egy programokban rendkívül gazdag napot.
A november 15-ére szervezett kirándulás célja Budapest volt. A program első részében a Vár alatt található Sziklakórházat tekintettük meg, ahol a rendkívül színvonalas tárlatvezetésnek köszönhetően hihetetlen élményekben volt részünk. Mind a diákok, mind a tanárok egybehangzó véleménye az volt, hogy történelmi ismereteink rendkívüli módon gyarapodtak.
Ezt követően a Várnegyed megtekintése következett, ahol Kurdi Mihály mentor a diákok történelmi ismereteit is aktivizálta.
A délutáni program a Camponában folytatódott, ahol először a Csodák palotájában töltöttünk hasznos és izgalmas órákat, az Eötvös-teremben tartott bemutató különösen érdekes ismereteket tartogatott számunkra. A Tropicarium volt a program befejező része, ami a mentoráltak és a mentorok természettudományos ismereteit gazdagította.
A nap folyamán lehetőség volt szabadidős programra is.
A kirándulás rendkívül jó hangulatban zajlott, az időjárás is kegyes volt a kinti programok során, és rendkívül sok új információval érkeztünk haza, gazdag programot zártunk a kirándulás végén.

2014.11.20.
2014. november 20-ára Soós Gyopár mentor olyan programot szervezett, ami sok diák számára a hétköznapokban elérhetetlen. A közeli Kaposvár volt a célpont, ahol a diákok mozilátogatáson vettek részt. A program megszervezésében a diákok is aktívan jelen voltak, ugyanis a mentor kikérte a véleményüket a filmválasztással kapcsolatban.
A fiatalok körében igen népszerű regény, a három kötetes Éhezők viadala az elmúlt években került megfilmesítésre. 2014 novemberében mutatták be a harmadik kötet első részének filmváltozatát. Ez olyan újdonság volt, amely nagyon érdeklődővé és kíváncsivá tette a mentoráltakat.
A kiválasztott című film megtekintése után a diákok között parázs vita alakult ki a látottakkal kapcsolatban. 

2014.11.25.
2014. november 25-én került sor a Tolna megyei irodalmi körútra, melynek szervezésébe bevontuk egyik volt kolléganőnket is. Markovits Magdolna irányításával ezen a napon a résztvevők megtapasztalhatták, hogy szűkebb környezetünk is mennyi irodalmi és kulturális emlékhelyet „rejteget.” A túra első állomása Rácegres volt, ahol Illyés Gyula szülőhelyét és egykori iskoláját látogattuk meg. Ezt követően Sárszentlőrincen a Petőfi emlékházat illetve a Lázár Ervin emlékszobát tekintettük meg. A következő állomás Borjád volt, ahol az egykori méhes és a család története összekapcsolódott Petőfi életével. A program utolsó helyszíne Szekszárd volt, ahol a város nevezetességeit egy séta során jártuk körbe, illetve ellátogattunk a Babits emlékházba, ahol egy rendkívül színvonalas tárlatvezetésben volt részünk.
Az egyes állomások közötti buszos utazás során a kolléganő hihetetlen sok információt és érdekességet osztott meg velünk.
A nap igazi tanulmányi kirándulást jelentett, hiszen élményekben, ismeretekben gazdagodva tértünk vissza Dombóvárra. 
 
Kirándulás Siklósra
Magyarfalviné Haszonics Krisztina mentor egy olyan programot szervezett a diákoknak, ahol a tanulmányi kirándulás összekapcsolódott egy olyan szabadidős programmal, amit a szülők egy része nem tud a mentoráltak számára biztosítani.
A célpont Siklós volt, ahol a csoport először a várat tekintette meg. A történelmi nevezetesség felfedezését idegenvezető segítette. A diákok kifejezetten élvezték a vártúrát, hiszen a fiatal történész a résztvevők életkorához igazította a mondandóját. Különösen a várbörtön, a kínzókamra és a bormúzeum kötötte le a diákok figyelmét.
Ezután következett az önfeledt szórakozás a siklósi termálfürdőben. A fürdő valamennyi szolgáltatását kipróbálták a mentoráltak (élménymedencék, csúszdák, szaunák, sószoba). Sokak számára a szauna volt a legnagyobb örömforrás, hiszen életükben először használták.
A program rendkívül jó hangulatú napot jelentett a résztvevők számára.

Színházlátogatás
Zilizi Rozália mentor iskolánkban régóta szervez színházlátogatásokat, fontosnak tartja, hogy a színházi élménnyel gazdagítsa a középiskolásokat. Így az ő általa szervezett program természetesen ehhez a területhez kapcsolódott. A Kaposvári Csiky Gergely Színház Móricz Zsigmond örök klasszikusát musical formájában dolgozta fel, így a Légy jó mindhalálig kalandos zenei utazást kínált a diákoknak. 
 
2014.11.29.
A projektzáró rendezvényre 2014. november 29-én került sor. Célpontja Pécs és Villány volt. A rendkívül gazdag program során a beszélgetések egyben értékelték is az elmúlt pályázati időszak eseményeit, eredményeit, közösen idéztük fel a legsikerültebb pillanatokat.
admin at acsjszki.hu