Diákjaink a Dombóvári Múzeumért

Az Apáczai Csere János Szakközépiskola és a Dombóvári Helytörténeti Múzeum között e tanévben megkötött újabb együttműködési szerződés immár kiterjed a diákok közösségi szolgálatának gyűjteményi terepgyakorlatára is.
Mivel a nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében a majdani érettségi vizsga egyik fontos „belépőjét” jelentik az addig hasznosan és eredménnyel eltöltött plusz órák, így e középiskola 9. évfolyamosai már megkezdték tevékenységüket. Az apáczais lányok és fiúk a mostani hetekben a végleges helyre szánt és június végén megnyitni tervezett dombóvári vasúti gyűjtemény (Múzeum Megálló) anyagának listázását és csomagolását, valamint rendezését végzik. Avatott irányítóik: Erdős Gábor, Herczeg Gyula és Kertész Tamás nyugalmazott, de tettre kész vasúti dolgozók, elkötelezett múzeum-barátok.
admin at acsjszki.hu