Dokumentumok

Közzétételi lista

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról:

10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája:

 • 23. § (1) a): Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató
 • 23. § (1) b), (3) i), (4) d): Fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma; Iskolai osztályok, kollégiumi csoportok létszáma 2019/2020. | megtekintés
 • 23. § (1) c): Térítési díj, tandíj, egyéb díjfizatési kötelezettségek jogcíme, mértéke, kedvezmények jogosultsági és igénylési feltételei
 • 23. § (1) d): Vizsgálatok, ellenőrzések ideje, megállapításai
 • 23. § (1) e): Intézmény nyitvatartásának rendje | megtekintés
 • 23. § (1) e): Munkaterv 2019/2020. | letöltés
 • 23. § (1) f): Pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai
 • 23. § (1) g): Házirend 2018 | letöltés
 • 23. § (1) g): Pedagógiai program 2018 | letöltés
 • 23. § (1) g): Szervezeti és működési szabályzat (SzMSz) 2018 | letöltés
 • 23. § (3) a), b), (4) a): Pedagógusok és a nevelő és oktató munkát segítők iskolai végzettsége, szakképzettsége 2019 | megtekintés
 • 23. § (3) c): Országos mérés-értékelés eredményei 2018 | letöltés
 • 23. § (3) d): Tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétléssel kapcsolatos adatok 2018-2019. | megtekintés
 • 23. § (3) e): Érettségi vizsgák átlageredményei 2018/2019. tanév | megtekintés
 • 23. § (3) f): Tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége | megtekintés
 • 23. § (3) g): Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
 • 23. § (3) h): Osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei
 • 23. § (3) h): Tanulmányok alatti vizsgák tervezett időpontjai | letöltés
 • 23. § (4) b): Kollégiumi szabadidős foglalkozások | megtekintés
 • 23. § (4) c): Externátusi ellátás igénybevételének lehetősége

Egyéb dokumentumokadmin at acsjszki.hu