Határozat

A melléklelt felterjesztés alapján a Dombóvári Apáczai Csere János Szakközépiskola és Kollégium tantestületének egyetértésével Weich Emese kolléganő tiszteletére emlékhely létesül.
Emlékhely: emlékoszlopon elhelyezett emléktábla, mely az iskola udvarán a belső kertben kerül elhelyezésre.
Az emlékhely átadásának időpontja: 2014. június 12.
Az emlékhely az iskola részét képezi, az azzal kapcsolatos intézkedés kizárólagosan az iskola joga.
Melléklet:
1.      Előterjesztés
2.      Az emlékhelyről készült fotódokumentáció
Dombóvár, 2014. június 4.
Gaál János
igazgató
admin at acsjszki.hu