Híd –projekt


    Iskolánkban a tavalyi Idő-projekt sikerein felbuzdulva idén a Híd-projekt kerül megvalósításra. A projektmunka modern pedagógiai módszer, amely során egyetlenegy adott témát iskolai szinten dolgoznak fel a pedagógusok és a diákok együttes munkával. A témát azonban az aktuális tananyaghoz kell illeszteni. A projektnek mindig valamilyen produktumot kell eredményeznie, amely lehet hanganyag, PowerPoint-os előadás, plakát, naplóbejegyzés, levél, képeslap, makett, installáció, minifilm stb. Az ilyen típusú munka lehetőséget teremt a különböző tantárgyak közötti „átjárásra”, azaz interdiszciplinális.
   A híd-téma különösen alkalmas arra, hogy összekapcsolódjon a manuális készség és az elvont gondolkodás, a számolási, tervezési készség és a művészet, hiszen ahogy a híd kapcsolatot teremt két földrajzi hely között, ugyanúgy elvont szinten kontaktus teremtődhet két fél, két korszak, két tudományág, két művészeti ág között.
A projektmunka óriási haszna, hogy más. Eltér a hagyományosan alkalmazott munkaformáktól, lehetőséget teremtve olyan diákok számára is a kibontakozásra, akik a klasszikus órák szintjén talán nem bontakoztathatják ki kretivitásukat, vagy eddig rejtett képességeiket. A projektben való dolgozás különböző kompetencia-területeket aktivál és fejleszt, pl. a kooperatív munkára való alkalmasságot, a kommunikációs és vitakészséget, illetve a manuális készségeket.
   Az idei Híd-projekt az előkészítés stádiumánál tart. A tanulócsoportok már eldöntötték, hogy milyen módszerekkel dolgozzák fel az anyagot, valamint hogy mi lesz az alcím és a termék.
   November utolsó hete a második etap. Ekkor fognak megszületni, elkészülni a termékek. December elején iskolai szintű prezentáció következik, ahol a diákok és a tanárok megismerhetik a többi csoport munkáit, ötleteket merítve a következő projekthez.
   A Híd-projekt az előzetesen leadott tervezetek alapján izgalmasnak ígérkezik.
admin at acsjszki.hu