Híd-projekt

    Karácsony előtt megismerkedhettünk az egész iskolát érintő Híd-projekt termékeivel.
  A döbröközi általános iskolában a helyi híd volt a konkrét téma. A híd itt a falu és a „hegy” közötti kapcsolattartási eszköz. A diákok megismerkedtek az építmény történelmével, építési módjával, a különböző hídépítési technológiákkal, a híd méreteivel, földrajzi elhelyezkedésével, valamint idős emberek memóriájában is kutattak, felelevenítve 50-60 éves emlékeket.
   A magyar munkaközösség tagjai inkább elvontabb síkon mozogtak. Főképpen szerzők, művek, korszakok, helyszínek és művészeti területek között kerestek kapcsolatokat, például Horatius, Berzsenyi Dániel és Petri György között; zene és irodalom kapcsolódásában József Attila megzenésített verseit értékelték tetszési rangsort felállítva. Híd jött létre az irodalom és a filmek között is, például az Isten hozta, Őrnagy úr kapcsán.

   Média- és rajzórákon konkrét hidak kerültek a középpontba, az eredmény: hidak díszcsomagolásban, hídfotók montázstechnikával elkészítve.
   A konkrétság a történelemórákon is jellemző volt, kisfilmek készültek például a firenzei Ponte Vecchióról, a Mária Valéria hídról.
Ez utóbbi másokat is megihletett: a híd maga a meg nem valósuló kommunikáció és a nyelvi konfliktusok szimbólumává vált. Magyar- és német nyelvi órákon sikerült körbejárni ezt a témát.
   Született virtuális híd angol szavakból, egy dupla híd makettje, amely a magyar- német kapcsolatokat hivatott illusztrálni ( bevándorlás- kitelepítés).
   Élő kapcsolat is létrejött egy lengyel partnerosztállyal, ahol a közös nyelv (híd): a német.
   A természettudományos tárgyak óráin is készültek makettek, plakátok, emellett társasjátékok és puzzle-ök, amelyek hidakat formáztak. Bizonyos kérdések megválaszolása után sikerült továbblépni, ill. a kirakósokat összerakni.
   Hídábrázolás lehetséges vektorok segítségével is, sőt egyszerű áramköröket is építhetünk hídalakot formázva. Az egyik leglátványosabb produktum a napelemes forgóhíd volt, amely mindenki tetszését elnyerte.
   De mindig csak épített hidak léteztek? Kutatómunka folyt ősi „hidak” után, ld. indiai élő hidak.
   Biológia- és kémiaórákon láthatatlan hidak után kutakodtak. A kémiai kötések létrejötte  során is kapcsolat teremtődik, ugyanakkor egyes betegségek is összekötik a generációkat  egyes családokon belül, ld. királyi családok betegségtörténete.
   Fizika-és földrajzórákon azt is vizsgálták, hogy mitől stabilak a hidak, melyek bírják ki a földrengéseket, szökőárakat, valamint az egyik legismertebb hídkatasztrófa (Tacoma híd) is elemzésre került.
   A közlekedési szakmacsoport konkrét hidakat helyezett a fókuszba, kisfilmek , PowerPoint-os  előadások mutatják be pl. Budapest hídjait és a legismertebb magyar hidakat. Az informatikai órák legnépszerűbb produktuma a felépülő híd animációja.
   A közgazdászok természetesen gazdasági aspektusból közelítették meg a témát: szó esett a hídépítés költségvetési tételeiről, az áthidaló kölcsönökről. Igen tetszetős a pénzérmékből épített hídmakett.
   Hidat emberekből is lehet alkotni. Testnevelésórán megszületett a Híd-tánc, amely hosszas próbafolyamat eredménye.
   Híd kötheti össze a múltat, a jelent és a jövőt, a testet és a lelket, a tér különböző pontjait, a szemmel nem látható alkotórészeket, népeket és kultúrákat. Globalizált világunkban gyakorlatilag lépten- nyomon „hidak” vesznek körül bennünket, igaz, néha nem megyünk át rajtuk, vagy nem teremtődik meg a kapcsolat. Mindenesetre sok nézőpontból próbáltuk megközelíteni a Híd- projektet, aminek számtalan kézzel fogható eredménye született. Reméljük, az alkotás folyamata nyomot hagy majd a projektben aktívan résztvevő diákokban.

admin at acsjszki.hu