Igazgatói Utasítás

Az Apáczai Csere János Szakközépiskola tantestületének döntése alapján a 2012/2013-as tanévtől a MaYoR elektronikus napló kizárólagos, előírás szerinti használata valamennyi pedagógus és óraadó számára kötelező. A napló pontos vezetése munkaköri kötelesség, a tanulói jogviszonyt érintő értékelési, haladási, hiányzási adatokkal kapcsolatban. A pedagógus munkaidő teljesítésének alapdokumentációját képezi.
admin at acsjszki.hu