Informatika ágazat

54 481 12 Informatikai rendszerüzemeltető

Iskolai rendszerben képzési idő 2 tanév. Ágazati érettségivel rendelkezőknek 1 év.  Elméleti és gyakorlati tárgyak aránya 40-60%.
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
 • Érettségi vizsga
 • A tanuló a nappali rendszerű képzésben a képzés megkezdésének évében még nem tölti (vagy töltötte be) a 25. életévét
Szakmai követelmény modulok:
 • 10815-12               Információtechnológiai alapok
 • 10826-12               Szakmai életpályaépítés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció
 • 10817-12               Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés
 • 10828-12               Vállalati hálózatok üzemeltetése és felügyelete
 • 10827-12               Hálózati operációs rendszerek és szolgáltatások
Az informatikai rendszergazda képzés célja:
Az Informatikai rendszergazda a kis- és közepes vállalat, intézmény, szervezet informatikáért felelős vezetőjének közvetlen munkatársa, vagy kihelyezett informatikai szolgáltatásokat végző cégben első szintű támogatói feladatokat lát el. Megfelelő mélységű (elméleti és gyakorlati) informatikai, hálózati ismeretei birtokában részt vesz a munkahely infokommunikációs hálózatának kialakításában és működtetésében. Koncepcionális kérdésekben feladata elsősorban a döntések előkészítése, míg megvalósításban a koordináló feladatok ellátása. Együttműködik a rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel.
Felelősségi körébe tartozik a vállalatnál működő informatikai hálózati eszközök, szerverek és munkaállomások, továbbá az informatikai alkalmazások összehangolt működésének és folyamatos frissítésének biztosítása, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
 • Munkájában alkalmazni az alapvető hálózati fogalmakat és technológiákat;
 • Hálózati operációs rendszerek telepítésére, üzemeltetésére és karbantartására;
 • Alapvető Internetes szolgáltatások telepítésére és karbantartására;
 • Kisebb helyi hálózatot kiépíteni, felügyelni és menedzselni;
 • LAN/WAN hálózati eszközök telepítésére, konfigurálására és üzemeltetésére;
 • LAN/WAN hálózatok tesztelésére, hibaelhárítására;
 • LAN/WAN hálózatok biztonságát biztosítani;
 • Kisebb otthoni, irodai (SOHO) és közepes méretű hálózatok hálózatfelügyeleti és hálózattervezési feladatait elvégezni;
 • Informatikai biztonsági eszközöket, tűzfalakat és vírusvédelmi szoftvereket telepíteni és konfigurálni;
 • Munkavállalással, vállalkozással kapcsolatos ismereteit hasznosítani, beruházást előkészíteni, végrehajtani;
 • Kisebb projekteteket menedzselni;
 • Adatbázisokat kezelni, adatbázis szolgáltatásokat igénybe venni és adatbázis műveleteket végezni;
 • Programozási alapismeretek birtokában, alkalmazói és/vagy webes feladatokat megoldani;
 • Webes kiszolgálói rendszert üzemeltetni;
 
Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: a 13. évfolyamot követően 160 óra

54 481 02 Gazdasági informatikus

Iskolai rendszerben képzési idő 2 tanév. Elméleti és gyakorlati tárgyak aránya 40-60%.
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
 • Érettségi vizsga
 • A tanuló a nappali rendszerű képzésben a képzés megkezdésének évében még nem tölti (vagy töltötte be) a 25. életévét
Szakmai követelmény modulok:
 • 10815-12               Információtechnológiai alapok
 • 10826-12               Szakmai életpályaépítés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció
 • 10817-12               Hálózatok, programozás és adatbázis-kezelés
 • 10821-12               Gazdasági alapok és rendszerszervezés
 • 10822-12               Az informatika alkalmazása
Gazdasági informatikus képzés célja:
A gazdasági informatikus szakképesítéssel rendelkező szakember a gazdasági munkában jelentkező informatikai és gazdasági feladatok szervezésére, megvalósítására alkalmas elméleti ismeretekkel és gyakorlati készségekkel rendelkezik. Általános feladata a gazdasági, statisztikai, tervezési és számviteli információk gyűjtése, a vezetői és a felhasználói igények kielégítésére alkalmas adatbázisban történő tárolása és menedzselése, valamint a gazdasági feladatokat ellátó integrált vállalatirányítási információs rendszerek kezelése. Feladata továbbá, hogy minden tevékenységéhez használja az informatikai eszközöket, azok közül is a lehető leghatékonyabbat választja ki. Felelőssége, hogy figyelemmel kísérje az információ-technológiai újdonságokat, a felhasználói igények és a meglévő gazdasági információs rendszer összhangjának meglétét és szükség szerint tegyen javaslatot a korszerűsítésre, valamint vegyen részt a változást követő fejlesztésekben.
Kis- és középvállalatoknál a gazdasági informatikus elvégzi az általános szoftvertelepítési-, üzemeltetési feladatokat is, illetve közreműködik minden gazdasági feladat megoldásának informatikai eszközökkel történő megszervezésében és megoldásában.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
 • Rendelkezik az információtechnológiai alapismeretekkel és alapkompetenciákkal
 • Képes vállalkozni, rendelkezik az önfoglalkoztatáshoz és foglalkoztatáshoz szükséges alapvető jogi, ügyviteli, pénzügyi és nyilvántartási kompetenciákkal és megoldási gyakorlattal
 • Ismeri a hazai munkáltatói piacot, annak követelményeit saját szakmáját illetően és motivált annak megfelelésére.
 • Megfelelő szintű ismeretekkel rendelkezik a munkavállaláshoz (jogi, egészségügyi, környezetvédelmi, munkavédelmi)
 • Munkájában az irodai szoftvercsomagot integráltan alkalmazza
 • Különböző típusú hálózaton alkalmazásokat telepít és üzemeltet
 • Megtervez és telepít egy otthoni/kisvállalati (SOHO) hálózatot, és csatlakoztatja az internethez
 • Adatbázis szolgáltatásokat vesz igénybe, adatbázis műveleteket végez napi problémák kezelésére és webes feladatok megoldására
 • Programozási feladatot végez egyszerű napi problémák kezelésére/webes feladatok megoldására
 • Megfelelő szintű és mélységű tudással rendelkezik a közgazdasági, tervezési, számviteli, pénzügyi, gazdálkodási feladatok megoldásához, továbbá ismeri az informatikai eszközöket, melyek segítségével megoldja a vállalati feladatokat
 • Ismeri a vállalati rendszereket és alrendszereket, megfelelő módszerrel tudja elemezni azokat. Tud új vállalati információs rendszereket tervezni, tesztelni és üzemeltetni és tud egy meglévő rendszert adaptálni.
 • Ismeri a leghatékonyabb és leggyakrabban előforduló módszereket, melyeket alkalmazva alrendszereket/rendszereket fejleszt
 • Feladatainak elvégzéséhez a lehető legtöbb esetben alkalmaz célszoftvereket
 • Statisztikai és más célból létrehozott adatbázisokból lekérdezések tervezése és megvalósítása
 • Adatbázisokat elemez, tervez és hoz létre valamely konkrét cél érdekében
 
Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: a 13. évfolyamot követően 160 óra


54 213 05 Szoftverfejlesztő
 
Iskolai rendszerű szakképzésben szakirányú érettségi esetén szakképzési évfolyamok száma: 1 év

A szakképesítéssel rendelkező feladatai:

·A Szoftverfejlesztő a szoftver alkalmazás fejlesztését előkészíti, az alkalmazást megtervezi és fejleszti. Kiválasztja a tervezett fejlesztéshez szükséges technológiákat az elterjedt szabványok, protokollok ismeretében.

·Meghatározza az alkalmazások előállításához szükséges kliens oldali és szerver oldali fejlesztő eszközöket, objektumorientált rendszerek paramétereit és szolgáltatásait.

·Az alkalmazás tervezés keretében elemzi a felhasználói követelményeket, megfogalmazza a fejlesztési célkitűzést. Funkcionális, logikai és fizikai rendszertervet készít egy elterjedt módszertan, illetve rendszer alkalmazásával.

·A funkcionális egységeket valamely algoritmus leíró eszközzel megtervezi. Rendszerré integrálja és optimalizálja a modulokat és forrásanyagokat. Kialakítja a működéshez szükséges környezetet, telepíti és beüzemeli az alkalmazást.

·Koordinálja a tesztüzemeltetést, tesztelési dokumentációt készít. Értékeli a tesztelés
eredményét, koordinálja, végrehajtja, dokumentálja a módosításokat.

Legfontosabb modulok:

11625-16 Programozás és adatbázis-kezelés

11999-16 Informatikai szakmai angol nyelv

12011-16 Szoftverfejlesztés

12012-16 Webfejlesztés

 

Néhány betölthető munkakör:

Programfejlesztő

Informatikai alkalmazásfejlesztő

Rendszertesztelő

admin at acsjszki.hu