Minőségpolitika

A DOMBÓVÁRI APÁCZAI CSERE JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGPOLITIKÁJA

Együtt a Jövődért!

   Az iskola a működésére vonatkozó törvényi rendelkezések keretein belül, belső szabályzatai alapján, partnerekkel kötött együttműködési megállapodások szerint végzi oktató-nevelő munkáját. Kapcsolatot tart a fenntartóval, szülők közösségeivel, tanulói szervezetekkel, folyamatosan érzékeli és igényli a társadalmi kontrollt, arra reagál. A szakképzés fejlesztése érdekében figyelemmel kíséri a munkaerő-piaci igényeket, ezeket mind a nappali, mind a felnőttoktatás vonatkozásában beépíti képzési struktúrájába.

   Olyan iskolát szeretnénk, amelyik dolgozóinak, tanulóinak, partnereinek biztonságot nyújt, a múlt értékeit megőrző, a személyiséget fejlesztő, szakmai végzettséget és továbbtanulást biztosító intézményként. Világos szabályok között együtt dolgozik felnőtt és diák, akik kreativitásra, fejlődésre és emberségre ösztönzik egymást.

   Az iskola működésében elsődleges szempont az oktatás minősége - a minőség oktatása, ennek érdekében átfogó minőségbiztosítási rendszer alkalmazása. Az oktatásra érvényesnek tartjuk, hogy a minőség a szolgáltatásunk fontos tulajdonsága a felhalsználó - tanuló, szülő, munkaerőpiac és a társadalom - számára.

   Az iskola vezetősége mérhető célokat tűz ki a megfogalmazott értékekkel összhangban, amelyeket rendszeresen felülvizsgál, és azokat elkötelezetten megvalósítja.

admin at acsjszki.hu