Közlekedési szakmacsoport

Kód: 0300
Keretszám: 35 fő

Erre a tagozatra azokat a tanulókat várjuk, akik a közúti-, vízi-, kötöttpályás ill. légi közlekedés iránt érdeklődnek. Beiratkozáskor egészségügyi alkalmassági vizsgálatot szervezünk.
A 9. évfolyamon heti 11 órában, a 10. évfolyamon heti 12 órában, a 11- 12. évfolyamon heti 10 órában tanítjuk a szakmai ismereteket.
Szakmai tantárgyak

  • Közlekedési alapismereteket
  • Biztosítóberendezések
  • Közlekedés üzemvitel
  • Jelzési ismeretek
  • Forgalmi ismeretek
  • Vasútföldrajz

A 10. és a 11. évfolyamot követően az iskolai képzést összefüggő nyári szakmai gyakorlat követi.
Kötelező érettségi tantárgy: Komplex szakmai gyakorlati vizsga.
Az érettségi vizsgával együtt Váltókezelő végzettség szerezhető.
Választható idegen nyelv: német vagy angol.
Az érettségi vizsgát és a komplex szakmai vizsgát követően iskolánkban a vasútforgalmi szolgálattevő szakmát 1 év alatt elsajátíthatod. Tehát a szakgimnázium szakmai tárgyai az OKJ-s szakképzésből 1 teljes évet kiváltanak. Természetes lehetőség van továbbtanulásra egyetemen vagy főiskolán, akár az érettségi vizsga, akár a szakmai vizsga után.

 

admin at acsjszki.hu