Kedves 8. osztályosok!

A dombóvári Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Egységes Iskolai Intézményegysége 2012/2013-as tanévben induló szakjai a következők:
 • 01  Közlekedési szakmacsoport
 • 02  Közgazdasági szakmacsoport
 • 03  Informatikai szakmacsoport
 • 04  Közbiztonsági osztály
 • 05  Művészeti szakmacsoport klasszikus zene
 • 06  Művészeti szakmacsoport dráma és kommunikáció
 • 07  Művészeti szakmacsoport képzőművészet, média
 • 08  Nyelvi előkészítő osztály angol
 • 09  Nyelvi előkészítő osztály német
A kilencedik évfolyamra történő belépés feltétele a 8. évfolyami (általános iskolai) végzettség megléte. A felvételi elbírálás alapja: 5., 6., 7. osztály év végi, 8. osztály félévi eredménye. Külön felvételi beszélgetést, hangszeres meghallgatást a belügyi és a művészeti szakokra tervezünk.

A tanulók iskolánkban több szakot is megjelölhetnek!

További információk:
 • 01 Közlekedési szakmacsoport
Erre a tagozatra azokat a tanulókat várjuk, akik a közúti-, vízi-, kötöttpályás ill. légi közlekedés iránt érdeklődnek. A 9-10. évfolyamon heti 4 órában, a 11- 12. évfolyamon heti 8 órában tanítjuk a szakterület orientációs ismereteit. 11-12. évfolyamon közlekedési ismereteket, közlekedési földrajzot és általános jogi ismereteket tanulnak a diákok. A közlekedési alapismeretek választható érettségi tantárgy. Idegen nyelvi kínálatunk ezen a tagozaton: német és angol.
 • 02 Közgazdasági szakmacsoport
A közgazdasági szakmacsoport a pénzügy, számvitel és vállalkozások működtetése iránt érdeklődő tanulókat várja. 9-10. évfolyamon gazdasági környezeti ismereteket, információ-kezelést és viselkedéskultúrát, 11-12. évfolyamon elméleti és üzleti gazdaságtant tanítunk. Választható érettségi tantárgy az elméleti gazdaságtan és az üzleti gazdaságtan. A szakmai elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazását szolgálja a taniroda.
 • 03 Informatikai szakmacsoport
Informatika tagozatra azokat a tanulókat várjuk, akik a számítástechnika korszerű szoftver és hardver eszközei iránt érdeklődnek. A 9-10. évfolyamon heti 4 órában műszaki pályák világát, programozás alapjait, multimédiát és WEB alkalmazásokat tanulnak.11-12. évfolyamon heti 8 órában programozást, adatbázis kezelést és hardverismeretet tanítunk.
  
 • 04 Közbiztonsági osztály
A kerettanterv keretében az orientációs tárgyakkal kiegészítve, emelt és középszintű érettségire, felvételire készíti fel a tanulókat. Orientáció keretében emelt óraszámban ügyvitelt, társadalomismeretet, pszichológiát, önvédelmi-, rendészeti- és rendvédelmi ismereteket tanítunk a diákoknak. Tanórán kívüli kötelező fakultáció keretében kötelezően küzdősportokat tanulnak diákjaink.
 • 05    Művészeti szakmacsoport klasszikus zene (12fő)
Olyan 8.osztályos diákoknak terveztük ezt az új szakot, akik jelenleg is tanulnak hangszeres zenét, a középiskola évei alatt is szeretnének ezzel iskolai keretek között foglalkozni. Az általános tantárgyakon kívül művészettörténetet, szolfézst, népzenei ismereteket fognak tanulni. Az egyéni és zenekari próbákat a kötelező fakultációs tárgyak keretében szervezzük. Fúvós hangszeren tanuló diákok jelentkezését várunk, a meghallgatás időpontjáról levélben fogjuk tájékoztatni őket.
 • 06 Művészeti szakmacsoport dráma és kommunikáció (12fő)
Az általános tantárgyakon kívül művészettörténetet, vers-és prózamondást, beszédművelést, honismeretet, színjátékot, délutáni fakultációban néptáncot fognak tanulni az ide jelentkező tanulók. A meghallgatás időpontjáról levélben fogjuk tájékoztatni őket.
 • 07 Művészeti szakmacsoport képzőművészet, média (12fő)
Olyan 8.osztályos diákoknak terveztük ezt az új szakot, akik szeretnek rajzolni, érdekli őket a képzőművészet és az informatika sem áll tőlük távol. Szeretnének ezekkel iskolai keretek között foglalkozni, szívesen megismerkednének a számítógépes grafikával tervezéssel is. Az általános tantárgyakon kívül művészettörténetet, vizuális ismereteket, mozgókép és média ismeretek fognak tanulni. A felvételi találkozásra kérjük, hozzatok rajzaitokból, kedvenc alkotásaitokból, a felvételi beszélgetés időpontjáról levélben fogjuk tájékoztatni benneteket.
 • Nyelvi előkészítő osztály 08 angol 09 német
Azokat a tanulókat várjuk erre a szakra, akik intenzív nyelvtanulásra vállalkoznak. Heti 14 órában angol vagy német nyelvet, heti 2 órában második idegen nyelvet tanulnak diákjaink. Továbblépés a következő tanévtől: A tanulók döntésük alapján belügyi, közlekedési, közgazdasági vagy informatikai szakon folytathatják tanulmányaikat.
admin at acsjszki.hu