Köszönetnyilvánítás a képzés-fejlesztési osztályvezetőtől

Apáczai Csere János Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium, Dombóvár
Gaál János igazgató

Tisztelt Igazgató Úr!

 
Engedje meg, hogy néhány mondatban tájékoztassam a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatósága által a 2012/2013-as tanévben nappali rendszerű, postai ügyintéző képzésben részt vett, e tanévben végző tanulók számára rendezett Országos Szakmai Tanulmányi Versenyről.
 
Mint az Ön előtt is bizonyára ismeretes, a Magyar Posta Zrt. által lebonyolított gyakorlati versenytevékenységre 2013. április 9-én került sor, a Dunavirág utca 2-6.sz. alatti gyakorlati (IPH) és elméleti termekben, 9 fő – az elődöntőről tovább jutott - tanulói résztvevői létszámmal.
A vizsgabizottság elnöke Ágoston László területi igazgató úr volt, tagjai pedig Hollóné Baran Éva oktatási osztályvezető és Kalocsai Katalin képzés-fejlesztési osztályvezető.
A versenyszabályok betartását és a résztvevők zökkenőmentes feladatvégzését a Nemzeti Munkaügyi Hivatal részéről 2 fő ellenőrizte és biztosította.
 
A tanulók mindegyike olyan eredményt ért el, hogy mentesült a záróvizsga letétele alól, ezért a zárónapon, az ünnepélyes díjátadón külön gratulációban részesültek.
 
Fentiek alapján a Magyar Posta Zrt. nevében szeretnénk megköszönni az Ön irányítása alatt álló képző intézmény szaktanárai és munkatársai áldozatos munkáját, mellyel sokat tettek hozzá a diákok fejlesztéséhez, neveléséhez és szakemberré válásához továbbá mi is szívből gratulálunk a
 
Kalenics Huba  által elért első helyezésért.
 
Tisztelettel és köszönettel:
 
Kalocsai Katalin
képzés-fejlesztési osztályvezető
admin at acsjszki.hu