Közgazdasági ágazat

 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
 
Iskolai rendszerben képzési idő 2 tanév. Elméleti és gyakorlati tárgyak aránya 70:30%.
 
A szakképzésbe történő belépés feltételei
Érettségi vizsga
Egészségügyi alkalmasság
A tanuló a nappali rendszerű képzésben a képzés megkezdésének évében még nem tölti (vagy töltötte be) a 21. életévét
 
Szakmai követelmény modulok:
10145‐12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása
10150-12 Vállalkozásfinanszírozási és adózási feladatok
10147-12 Gazdálkodási feladatok ellátása
10148-12 Könyvelés számítógépen
10149-12 Könyvvezetés és beszámoló készítés feladatai
 
A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök:
Pénzügyi ügyintéző
Bérelszámoló
Számviteli ügyintéző
Könyvelő (analitikus)
Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor
Iratkezelő, irattáros
 
A pénzügyi-számviteli ügyintéző általános feladatai:
 
A pénzügyi-számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, kezeli az ehhez kapcsolódó iratanyagokat. Működő gazdálkodó szervezeten belül előkészíti és rögzíti az adott munkahely gazdasági eseményeit a helyi számviteli szabályok szerint, a gazdasági eseményeket kontírozza, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat vezeti, könyvviteli feladásokat készít.54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
 
Iskolai rendszerű szakképzésben szakirányú érettségi esetén szakképzési évfolyamok száma: 1 év

A szakképesítéssel rendelkező feladatai:


Banki és befektetési termékértékesítő - banki, befektetési terméket értékesíteni, közvetíteni - ügyfélszerzési és kapcsolattartási feladatot végezni - banki és befektetési termékekről tájékoztatást adni és értékesíteni azt. - aktív bankműveleteket végezni. - aktív bankügylethez kapcsolódó döntés-előkészítési és lebonyolítási feladatokat ellátni. - hitelszámlát nyitni és kezelni. - hitelmonitoring tevékenységet ellátni. - passzív bankműveleteket végezni. - lekötési megbízást fogadni. - folyószámlát, pénzt/értéket, valamint váltót és inkasszót kezelni. - pénzforgalmat bonyolítani. - alkalmassági és megfelelőségi tesztet kitölteni és értékelni - értékpapír és ügyfélszámlát nyitni, számlaműveletet végezni és megszüntetni - befektetési megbízásokat fogadni és bonyolítani. - kiegészítő adminisztrációs tevékenységet és központi háttérmunkákat végezni.
 
Néhány betölthető munkakör
Banki és pénzforgalmi ügyintéző
Áruhitel ügyintéző
Valutapénztáros
Pénzfeldolgozó
Átutalási ügyintéző
Banki hitelezőasszisztens
Legfontosabb tantárgyak:
·  10136-12 Banki piac termékeinek értékesítése
·  10137-12 Banki ügyfélkapcsolat és kommunikáció
·  10138-16 Banki, befektetési és biztosítási jogi feladatok
·  10139-16 Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése
·  10140-16 Befektetési piac termékeinek értékesítése
·  10141-16 Biztosítási piac termékeinek értékesítése
·  10142-16 Biztosítási ügyfélkapcsolat és kommunikáció
·  10143-16 Biztosítástechnikai feladatok ellátása
·  10144-16 Független biztosításközvetítői működés54 344 04 Államháztartási ügyintéző
 
A képzési idő 2 év, ágazati érettségivel rendelkezőknek 1 év.

A szakképesítéssel rendelkező feladatai:


Az államháztartási ügyintéző közreműködik a gazdálkodási problémák felismerésében, megfogalmazásában, a szükséges pénzügyi források felkutatásában, a kincstári bizonylatok elkészítésében, részt vesz a pénzügyi, szervezési, irányítási rendszer működtetésében. Pénzügyi beszámolókat, jelentéseket készít, elvégzi a saját pénzügyi tevékenységének teljes körű adminisztrációját, a kapcsolódó tevékenységek részleges adminisztrációját és elkészíti a kapcsolódó dokumentációkat. Alkalmas a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítására, szolgáltatására, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságára a számviteli alapelvek betartásával.

Legfontosabb tantárgyak

11501-16 Projektfinanszírozás - projektfinanszírozás, projektfinanszírozás gyakorlata
11502-12 Projektfolyamatok követése - projektfolyamatok követése, projekttervezés gyakorlata
11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása - gazdasági és jogi alapismeretek, ügyviteli ismeretek, ügyviteli gyakorlatok, általános statisztika, statisztika gyakorlat, pénzügyi alapismeretek, pénzügy gyakorlat, adózási alapismeretek, adózás gyakorlat, számviteli alapismeretek, számvitel gyakorlat
11513-16 Adóigazgatási feladatok - adóigazgatási ismeretek, adóismeretek, adóigazgatás gyakorlata, elektronikus adóbevallás gyakorlata
11514-14 Államháztartási feladatok - államháztartási ismeretek
11515-16 Költségvetés-gazdálkodási, számviteli feladatok - költségvetés-gazdálkodási ismeretek, költségvetés-gazdálkodás gyakorlata, államháztartási számvitel, államháztartási számvitel gyakorlata
 

admin at acsjszki.hu