Közlekedési ágazat

54 841 05 Vasútforgalmi szolgálattevő

Iskolai rendszerben képzési idő 2 tanév. Elméleti és gyakorlati tárgyak aránya 60:40%
 
A szakképzésbe történő belépés feltételei
Érettségi vizsga
Egészségügyi alkalmassági követelmények: vannak, a hatályos jogszabálynak megfelelően.
 A tanuló a nappali rendszerű képzésben a képzés megkezdésének évében még nem tölti (vagy töltötte be) a 25. életévét
 
Szakmai követelmény modulok:
 

10496-12 Közlekedés-szállítási alapok
10511-12 Vasúti forgalmi alapok
10512-12 Vasúti pénztári alapok
10513-12 Pályavasúti alapok
 
 
A vasútforgalmi szolgálattevő képzés célja:
 
A vasúti üzemirányító központtal együttműködve, az utasítások előírásainak és a technológiáknak a betartásával szervezi, irányítja és lebonyolítja a felügyeletére bízott területen (állomás, nyíltvonal, vonalszakasz), a vonatközlekedést és a tolatási mozgásokat. Vonatok közlekedését szervezi, melynek végrehajtása során gondoskodik a vonatközlekedés és a tolatási mozgások biztonságos lebonyolításáról.
 
A szakképesítéssel rendelkező képes:
Szolgálatra jelentkezik és elvégzi a szolgálatvégzéshez szükséges ténykedéseket
Irányítja az állomás vonatátvételi/összeállítási feladatait
Megtervezi a vonatindítási feladatokat
Az állomás forgalmi-tolatási feladatait koordinálja és irányítja
Elvégzi a vonatok közlekedtetésével kapcsolatos feladatokat
Személyszállításhoz kapcsolódó elszámolási/pénztárosi feladatokat végez
Menetjegyek, helyjegyek, kiegészítő jegyek kiállítása, kiadása állomási pénztárakban
Meghatározott állomásokon jegykiadógépet kezel
Menetrendi és díjszabási tájékoztatást ad
Irányítja a vonatkísérőket forgalmi feladataik végrehajtásában
 
 
Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: a 13. évfolyamot követően 160 óra

Tanulószerződéssel és tanulmányi ösztöndíjjal tanulható. Akár havi 40000Ft-os támogatást kaphatsz!54 525 13 Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője
 
Iskolai rendszerben képzési idő 2 tanév. Elméleti és gyakorlati tárgyak aránya 50:50%.
 

sszefüggő szakmai gyakorlat időtartama: a 13. évfolyamot követően 160 óra
A szakképzésbe történő belépés feltételei
Érettségi vizsga
Egészségügyi alkalmassági követelmények: vannak, a hatályos jogszabálynakmegfelelően.
A tanuló a nappali rendszerű képzésben a képzés megkezdésének évében még nem tölti (vagy töltötte be) a 25. életévét
 
 
A vasúti villamos járműszerelő képzés célja:
 
A Vasúti villamos jármű szerelője a javítási folyamat egészében önállóan illetve a munkatársaival közösen összetett feladatokat lát el.
A munkatevékenysége során együttműködik a javítás egyéb területein dolgozó munkatársaival, így biztosítja a komplex javítási tevékenység összehangolt működését, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez.
 
Szakmai követelmény modulok:

10416-12 Közlekedéstechnikai alapok
10417-12 Közlekedéstechnikai gyakorlatok
10435-12 Vasúti járműszerelő feladatai
10436-12 Mozdonyszerelési feladatok
10440-12 Vasúti villamos jármű szerelő feladatai
 
A szakképesítéssel rendelkező képes:
 
Futóművet, hordművet ellenőriz, javítja, cseréli,
Erőátviteli berendezéseket ellenőriz, javít, cserél,
Mechanikus fékelemeket ellenőriz, javít, cserél,
A sűrítettlevegő-ellátó berendezés elemeinek ellenőrzi, javítja, cseréli,
Ellenőrzi, tisztítja, javítja a pneumatikus kapcsoló stb. berendezéseket,
Ellenőrzi, tisztítja, javítja, cseréli a pneumatikus fékberendezéseket,
Ellenőrzi, tisztítja, javítja, cseréli a villamos hajtásrendszer elemeit,
Ellátja a munkavégzéshez szükséges egyéb feladatokat,
Ellenőrzi, tisztítja, javítja, cseréli az egyéb villamos berendezéseket.
 
Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: a 13. évfolyamot követően 160 óra
  

54 523 03 Közlekedésautomatikai műszerész

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év
A szakképesítéssel rendelkező feladatai:
  • elhárítja az állomási és nyíltvonali berendezések hibáit
  • dokumentálja a berendezésekben végzett munkát
  • kapcsolatot tart a diszpécser szolgálattal
  • egyeztet a helyi vasútforgalmi irányítókkal
  • biztonságtechnikai vizsgálatokat végez
  • javításokat végez, alkatrészeket cserél
  • betartatja a biztonságos munkavégzés feltételeit
A vasúti pálya mentén, állomásokon, vasúti sorompóknál kell hibákat keresni és elhárítani. Rajtad is múlik a vonatközlekedés biztonsága! Megismerheted a legmodernebb és a klasszikus biztosítóberendezéseket.
 
Legfontosabb tárgyai:
10007-16 Informatikai és műszaki alapok
10001-16 Ipari folyamatok irányítása PLC-vel
10494-12 Informatikai, elektrotechnikai, technológiai alaptevékenységek végzése
11974-16 Közlekedésautomatikai alapok
10495-12 Vasúti biztosítóberendezések11498-12
11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12  Foglalkoztatás II.
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
 
MÁV tanulószerződéssel és tanulmányi ösztöndíjjal tanulható. Akár havi 40000Ft-os támogatást kaphatsz!
CsatolmányMéret
közlek automatika.jpg55.26 KB
admin at acsjszki.hu