Kollégistáink ballagása

Végzős kollégistáink az iskolai ballagás előtti napon, április 29-én ballagtak el. Az alsóbb évesek már előző délután a környéket járták, hogy virágot gyűjtsenek az ünnepi dekorációhoz. Néhány óra leforgása alatt hatalmas mennyiségű orgonát, lilaakácot és nőszirmot halmoztak fel a másnapi díszítéshez.

Az ünnepélyes ceremónia szerdán délután 17 órakor kezdődött. A ballagók az első emeletről indulva vonultak a földszinti folyosón át, a többi kollégista sorfala közt a kisebédlőig. Itt mindannyian helyet foglaltunk, búcsúbeszédek hangzottak el, majd a tizenegyedikesek műsora következett. A műsor végeztével régi fényképeket elevenítettünk föl közösen. Mindezek után átvonultunk a nagyebédlőbe, és ünnepi vacsorával zártuk az estét.
admin at acsjszki.hu