Minőségbiztosítási Tanúsítvány

Interjú Boda József szakmai igazgatóhelyettessel

Boda József

Rövid interjút kértem Boda József szakmai igazgatóhelyettestől, aki iskolánkban a minőségirányítási vezető. A beszélgetésre az apropót a címbeli esemény adta.

K.Z.: Mit nevezünk ISO-nak?

B.J.: Mielőtt az ISO-ról és a minőségfejlesztésről szólnék, először magáról a minőség fogalmáról hadd adjak egy definíciót. A minőség fogalmát az oktatás területén a jó színvonalú, magas hozzáadott értéket nyújtó oktatási formák jelenthetik, de a minőség az eddig mondottakhoz képest tágabb értelmezést jelent. A minőségügyben használatos megközelítések szerint: a minőség valamely termék vagy szolgáltatás olyan tulajdonságainak és jellemzőinek összessége, amelyek alkalmassá teszik ún. kifejezett vagy rejtett igények megjelenítését. Az angolszász megközelítés ennél tömörebb, amely szerint a minőség: megfelelés a célnak.

Az ISO az International Organization for Standardization nevű szervezet rövidítése. Ennek a nemzetközi szervezetnek jelenleg 127 ország a tagja. A nagy taglétszám jelzi azt a fontos szerepet, amelyet ez a szervezet játszik a szabványosítás területén.

K.Z.: Hány éve létezik iskolánkban az ISO-rendszer és hogyan működik?

B.J.: A rendszer kiépítésének munkálatai 2001-ben kezdődtek és 2002 márciusában sikeres, az ISO-minősítést végző SGS nevű cég által megtartott külső audittal zárultak. A kialakított belső szabályozás az Apáczai Csere János Szakközépiskola és Kollégium működési gyakorlatát írja le, pontosan meghatározva az egyes szakmai-okatatási-nevelési lépések végrehajtási módját, dokumentálási és bizonylatolási környezetét, azaz feltételrendszerét, valamint az ezekhez kapcsolódó felelősségek rendszerét az igazgatótól az iskolagondnokig. A rendszer kiépítésének folyamata magában foglalta az Apáczai működési rendjének teljeskörű átvilágítását, szükség esetén az eljárások módosítását vagy kiegészítését, illetve néhány új, a szabvány által megkövetelt minőségirányítási eljárás és eszköz bevezetését. Ez utóbbi keretében fogalmaztuk-fogalmazzuk meg az Apáczai Minőségpolitikáját, valamint minden évre a vonatkozó Minőségcélokat.

K.Z.: Mit jelent az ISO-rendszer az iskola mint szolgáltató és az intézmény külső partnereinek kapcsolatában?

A Minőségirányítási Rendszer egyik hozadéka az iskola partner és „vevő” központúságának előtérbe helyezése, valamint az eljárások nyomon követésére és fejlesztésére irányuló törekvés. Ezek a szempontok már kiemelt szerepet kaptak a minőségirányítási rendszer megvalósítása során.

A minőségirányítási rendszer fenntartását szolgálja a belső auditok, azaz „átnézések” rendszere, az időszakos vezetőségi átvizsgálás és az évenként végrehajtott független külső audit. Ezek alapossága is szolgálja azt a célt, hogy a partnereink részére a szabályzatokban ill. az együttműködési megállapodásban meghatározott követelményeknek megfelelő szellemi útravalót és oktatási szolgáltatást szabályozott, megismételhető és visszaellenőrizhető formában biztosítsuk.

A folyamatok átgondoltsága, a szakmai lépések megismételhetősége, a felelősségek logikus felépítése, a pedagógusok szakmai továbbképzése garantálja a szakszerű és igényes oktató-nevelő munkát.

K.Z.: Ismeretes, hogy iskolánk részt vett a Comenius I. és II. oktatási minőségfejlesztési programokban is. Mennyire voltak hasznosíthatók ezek az ismeretek az ISO-rendszerben?

B.J.: Az ISO minőségirányítási rendszer felhasználta, illetve integrálta a korábban és az ISO-val részben egy időben kiépített Comenius I. és II. eredményeit. Az ISO minőségirányítási rendszer első három éves ciklusa 2005-ben lezárult. Májusban, az írásbeli érettségik ideje alatt az SGS által megtartott független audit eredménye alapján az Apáczai Csere János Szakközépiskola és Kollégium megkapta újabb három évre a Minőségbiztosítási Tanúsítványt.

Bízzunk benne, hogy a működtetett rendszer eredményeként a következetes, de gyermekbarát oktatási tevékenység fenntartásának, valamint az új EU-kompatibilis elvárások megismertetésének és alkalmazásának feltételrendszerét a jövőben az eddigieknél is jobban meg tudjuk teremteni.

K.Z.: Köszönöm a beszélgetést!

Kaszás Zoltán

CsatolmányMéret
iso_tanusitvany.jpg57.07 KB
admin at acsjszki.hu