Pályázat takarító munkakör betöltésére

Apáczai Csere János Egységes Iskola - Dombóvár
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján
pályázatot hirdetünk
 
takarító
munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
Munkavégzés helye:
7200 Dombóvár, Arany János tér 21.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A munkaköri leírásban meghatározott épületrész minden napos tisztán tartása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
8 általános, magyar állampolgárság, a kinevezés előtt a büntetlen előélet igazolása (erkölcsi bizonyítvány)
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Önéletrajz, felvétel esetén erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2011. október 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2011. szeptember 23.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lakatos Árpád nyújt, a 74/565-041-es telefonszámon, 8 órától 14 óráig.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Apáczai Csere János Szakközépiskola címére történő megküldésével 7200 Dombóvár, Arany János tér 21.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok alapján.
A pályázat elbírálásának határideje
2011. szeptember 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
Dombóvár Város Önkormányzatának honlapja - www.dombovar.hu
Apáczai Csere János Szakközépiskola honlapja – www.acsjszki.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az állás határozatlan időre szól, 3 hónapos próbaidővel.

admin at acsjszki.hu