Sajtótájékoztató a projekt indulásáról

Köszöntjük a sajtó képviselőit az „Együtt a jövődért” című pályázat ünnepélyes nyitórendezvényét megelőző sajtótájékoztatón.
Dombóvár Város Önkormányzata közel 300.000.000 forint uniós támogatást nyert a „Természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” című pályázati kiíráson a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A beruházásnak köszönhetően a természettudományos laboratórium kialakítása mellett tárgyi eszközök beszerzésére, pedagógusok képzésére és tananyagfejlesztésre is sor kerül.

Dombóvár Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében, 2010. június 7-én, 300.000.000,- Ft elszámolható összköltségű pályázatot nyújtott be „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” című, TÁMOP-3.1.3-10/2 kódszámú pályázati felhívásra „Együtt a jövődért” címmel. Önkormányzatunk 2012. június 6-án értesült a pályázat pozitív elbírálásáról és arról, hogy a fenti projekt megvalósítása 293.002.485,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült, 100% támogatási intenzitás mellett.

A természettudományos közoktatás komplex fejlesztését célzó, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló projekt keretében megtörténik a dombóvári Apáczai Oktatási Központ Szakközépiskola meglévő épületszárnyának laboratóriummá történő átalakítása, és modern laboratóriumi eszközök beszerzése. A szakmai program keretében laboránsok és szaktanárok képzése, tananyagok kidolgozása laborgyakorlatok szervezése történik meg 15 közoktatási intézmény bevonásával. A projekt eredményeképpen a Szakközépiskola épületében létrejövő, 21. századi követelményeknek megfelelő, modern természettudományos laboratórium kialakítása és az a köré szerveződő széles körű, hálózatos együttműködésen alapuló szakmai program megvalósítása nagymértékben elősegíti a dombóvári és Dombóvár környéki gyermekek természettudományos érdeklődésének és a tanárok szakmódszertani felkészülésének erősítését. Közép- illetve hosszú távon hozzájárul a természettudományos képzéseket indító felsőoktatási intézményekbe sikeresen felvett tanulók számának, és így a versenyképes természettudományos szaktudással rendelkezők számának növeléséhez.
A projekt megvalósítása 2012. október 1. napjával megkezdődött.
A projekt keretében foglalkoztatott 1 fő természettudományos-laboratórium vezető 2012. november 1.-ével és a 2 fő szakképzett laboráns munkába állása 2012. október 19.-ával megtörtént. A projekt támogatási szerződése 2012. szeptember 24-én lépett hatályba.
A természettudományos laboratórium kivitelezési munkálatai, a laboratóriumi eszközök beszerzésére, a laborvezető és a laboránsok, valamint a szaktanárok továbbképzésére és a tananyagfejlesztésre a jövő évben kerül sor.
A projekt részeként műhelykonferenciák, disszeminációs és szakmai rendezvények lebonyolítására is lehetősége lesz az oktatási intézménynek a projektbe bevont szaktanárok részvételével, meghívott előadók közreműködésével. Melyek elsődleges célja a szakmai anyagok kidolgozásának elősegítése, jó példák, hasznosítható ötletek, javaslatok és tapasztalatok átadása a rendezvények résztvevőinek.
A projekt célja:
Dombóvár 4 éves munkaprogramja alapján a közoktatási szerep fenntartása és erősítése stratégiai kérdés, szerteágazó kihatásokkal egyebek mellett az életminőségre, a kistérségi-városi szerepekre és a tudásalapú gazdaságra. Az ágazat, mely alapvonalaiban az országos viszonyokat követi, komoly kihívások előtt áll. Ugyan a kihívásokra helyben megfogalmazható válaszok spektrumát a mikroszintű szabályok és feltételek erősen behatárolják, de a maximális hatékonyságra és minőségre törekvés – adott keretek közt – specifikus helyi erőfeszítéseket is igényel.
A hosszú távú fejlődés záloga az oktatás magas színvonalú, kvalifikált végzettséggel és piacképes tudással rendelkező lakossági összetételének biztosítása. E célok elérésének eszköze lehet a természettudományos oktatás fejlesztése, intézményi együttműködések biztosítása.
Projektcélok:

 • 21. századi követelményeknek megfelelő természettudományos laboratórium kialakítása, megfelelő eszközrendszer kiépítése;
 • Széles körű együttműködésen alapuló szakmai program kialakítása, a Dombóvári Apáczai Csere János Szakközépiskolában;
 • Az érintett szaktanárok előzetes felkészítése a korszerű laboratóriumi gyakorlatok levezetésére, elméleti, módszertani és technikai szempontból egyaránt;
 • A tanulók és a tanárok megismertetése a projekttanítás, csoportmódszer, digitális tanulási formák lehetőségeivel, egy széles körű, sok embert megmozgató programsorozat keretében;
 • A program keretében megvalósuló bemutató órák magas színvonalának biztosítása, ennek érdekében digitális és papír alapú tananyagok biztosítása;
 • A projekt megvalósítása során széles körű szakmai együttműködés kialakítása a hazai természettudományos oktatás képviselőivel, a program eredményeinek széles körben történő disszeminációjával.
 
A projekt részletes szakmai tartalma:
A közel 100 éves szakközépiskolai oktatási múlttal rendelkező Apáczai Csere János Szakközépiskola számára fontos egy, a 21. századi követelményeknek megfelelő, természettudományos laboratórium kialakítása.
A pályázat keretében az Apáczai Csere János Szakközépiskola területén lévő lapos tetős épület szintráépítéssel történő bővítése, az elavult és a teljes épületegyüttes képéhez nem illeszkedő építési mód kiváltása történik meg:
 • 2X20 fős egybenyitható laboratórium;
 • várakozó és öltöző helyiség, ahol a laboratóriumot igénybe vevők várakozhatnak, kabátjaik és táskáik tárolhatók;
 • előkészítő helyiség, ahol az eszközök tárolására alkalmas szekrények, laboratóriumi tömegmérésre alkalmas helyek;
 • 1 tanári dolgozószoba, a laboratórium személyzetének elhelyezéséhez;
 • vegyszerraktár;
 • veszélyes-hulladék tároló, vegyszergöngyöleg raktár;
 • A laboratórium teljes körű felszerelése modern kísérleti és szemléltető eszközökkel közel 100 millió forint összegben.
 • Szaktanárok képzése (48 fő):
  • Együttműködő tanulás a természettudományos órákon - 33 fő részére (30 órás pedagógus továbbképzés);
  • Infokommunikációs technológiák oktatásban történő alkalmazása - 15 fő részére (30 órás pedagógus továbbképzés);
 • Laborvezető és laboránsok alkalmazása, illetve képzése (1 fő laborvezető, 2 fő laboráns):
  • Új tanulásszervezési eljárások (30 órás továbbképzés);
  • Digitális tananyagok fejlesztése, szerkesztése, publikálása (30 órás továbbképzés);
 • Szaktanári segédletek és tanulói munkafüzetek kidolgozása:
  • szaktantárgyanként és évfolyamonként 1 munkafüzet (26 db munkafüzet)
 • Bemutató órák, laborgyakorlatok
  • közel 700 tanóra /2 félév a partnerintézmények tanulóinak
  • 145 tanóra / 2 félév a szakközépiskola tanulóinak
  • 360 tanóra / 2 félév tehetséggondozó foglalkozások.
 • Széles körű szakmai együttműködés kialakítása, az eredmények népszerűsítése
 • 2 konferencia
 • számos média megjelenés, információs anyag stb.
A projekt célcsoportjai:
 • A programban résztvevő nevelési-oktatási intézmények,
 • Az Ember a természetben és a Földünk-környezetünk műveltségterületének oktatását végző természettudományos végzettséggel rendelkező szaktanárok (48 fő);
 • A létrehozott laboratóriumban dolgozó laborvezető, laboránsok (3 fő: 1 fő laborvezető, 2 laboráns);
 • A szakmai disszeminációs rendezvényekbe bevont pedagógusok, kutatók, oktatók, szakmai szervezetek;
 • Egyéb eszközökkel (pl.: szórólap, honlap, digitális tananyagok, tájékoztatók, sajtómegjelenések, közvetlen kapcsolatfelvétel) a szélesebb körű nyilvánosság biztosítása.
A projektben résztvevő, együttműködő közoktatási intézmények:
 1. Galló József Általános Iskola és Óvoda Gyulaj
 2. Illyés Gyula Gimnázium Dombóvár
 3. Körzeti Általános Iskola és Óvoda Kurd
 4. Szent Orsolya Rendi Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dombóvár
 5. Szász Endre Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Nagyberki
 6. József Attila ÁMK Dombóvár
 7. Apáczai Oktatási Központ Kaposszekcsői Általános Iskolai Tagintézmény –Kaposszekcsõ
 8. HEMI Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium Dombóvár
 9. Sásdi ÁMK Általános Iskolája Sásd
 10. Hegyháti Intézményi Társulás Általános Művelődési Központja Mágocs
 11. Szakcsi Általános Művelődési Központ Általános Iskolája Szakcs
 12. Tolna Megyei Általános Művelődési Központ Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság (Móra Ferenc Általános Iskolája Dombóvár)
 13. Apáczai Oktatási Központ Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény Dombóvár
 14. Apáczai Oktatási Központ Egységes Iskolai Intézményegység Döbröközi Általános Iskolája Döbrököz
A projekt megvalósításának időtartama:
 • A projekt megvalósításának időtartama 24 hónap.
 • A projekt megvalósításának kezdete: 2012. október 1.
 • A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2014. június 30.
 • Kötelező projektfenntartási időszak: a projekt zárásától számított 5 év.
 
 
A projektmenedzsment szervezet munkatársai:
Projektvezető: Tigerné Schuller Piroska
Pénzügyi vezető: Boruzs Beáta
Pénzügyi asszisztens: Szijjártó Jánosné
Jogi menedzser: dr. Szabó Péter
Műszaki menedzser: Keszthelyiné Benyes Zsuzsanna
Projektasszisztensek: Bach Klára és Tóth Tímea.
Közreműködő szervezet:
A projekttel összefüggésben Közreműködő Szervezetként az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (http://www.esza.hu) jár el. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Az így létrejött fejlesztés eredményeként 2013. szeptemberére kialakított természettudományos laboratórium fogadni tudja az együttműködő 15 iskola diákjait és pedagógusait. A korszerű laboratóriumi munkát megvalósítani képes és a tanulók széles körét a kísérletezésbe bevonó szakemberek alkalmazása, valamint a projektidőszakban lebonyolított tanórák anyagi feltételeinek biztosítása valósulhat meg a projektnek köszönhetően. Cél a magas színvonalú természettudományos oktatás és tehetséggondozás személyi és tárgyi feltételrendszerének biztosítása, a természettudományos képzésekhez kötődő szakmai, valamint felsőoktatási intézményekbe történő további tanulmányok ösztönzése.
 
Dombóvár, 2012. november 13.
 
 
 
                     Gaál János                                                                 Szabó Loránd
                        igazgató                                                                   polgármester


admin at acsjszki.hu