TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0028 Pályázati ismertető

A TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0028 számú A „ hátrányos helyzetű tanulók középfokú iskolai sikerességének elősegítése, lemorzsolódásának megakadályozása, felsőoktatási képzésbe való bejutásának elősegítése” című pályázat keretében 2013 szeptemberétől az intézmény 22 pedagógusa mentori és fejlesztő tanári  feladatokat végez 50 tanuló körében. A mentoráltak a 9-12. évfolyam tanulói közül kerültek kiválasztásra, elsődleges szempont az volt, hogy a tanuló megfeleljen a HH-HHH előírásainak.
A pályázat megvalósítása idején célunk a tanulókat olyan komplex megsegítésben részesíteni, hogy a középfokú végzettséget megszerezzék, fejlesszük alapkészségeiket, erősítsük tanulási motivációjukat, erősödjön bennük a felsőfokú oktatásban való részvételi szándék, valamint a tehetséggondozásra is különleges figyelmet fordítunk.
A pályázat szakmai programjai révén igyekszünk az említett célokhoz megfelelő iskolai környezetet termteni. 
A program 2014. november végéig tart, de az intézményvezetés célja, hogy a tantestület a  pályázat keretében elsajátított munkamódszereket, tapasztalatokat a pályázati idő lejárta után is alkalmazza és az iskola szakmai munkájába, hétköznapjaiba is beépítse. 

Nyitórendezvény 

 
admin at acsjszki.hu