Tanulás, felzárkózás, tehetséggondozás, nemzetközi támogatással

Iskolánkat 2017 őszén egykori tanítványunk, Scherrmann (Horváth) Gyöngyi kereste fel, hogy  munkahelye, a befektetéseket kezelő Blackrock Inc New York Philantropic  - hátrányos helyzetű, nehéz sorsú fiatalok  támogatására szolgáló – programját bemutassa. Egy háromszakaszos tervet dolgoztunk ki közösen, amit a vállalat bizottsága támogatásra érdemesnek ítélt. Így iskolánk is egyike annak a 93 non-profit szervezetnek, akik a világ minden részéről 2018 első felében támogatásban részesülnek.

Terveink szerint egykori diákunk, Gyöngyi néhány kollégájával ellátogat iskolánkba, megismerkedik kisebb csoportokban diákokkal, beszélgetéseket folytatnak majd a tudatos életpálya - tervezésről. A 10136 USD támogatásból lehetőségünk lesz egy informatikai tehetségpont kialakítására, ahova új számítógépeket, programozható és építhető robotokat, valamint egy háromdimenziós nyomtatót is terveztünk. Az informatikában elmélyülni vágyó, a kötelező tananyagon túli programnyelveket megismerni szándékozó diákok szakkör formájában dolgozhatnak majd itt szaktanárok vezetésével. 2019-ben lehetőségük lesz a diákoknak a BlackRock vállalat budapesti székhelyét is megismerni, a cég magyarországi dolgozóival elbeszélgetni, munkájukba belelátni.
Intézményünknek ezzel a programmal is szándéka a korai lemorzsolódás, iskolaelhagyás csökkentése, a hátrányos helyzetű tanulók segítése jövőképük építésében.
Köszönjük a vállalat különbözö európai irodáiban dolgozó Gyöngyinek, hogy gondolt régi almamáterére. Reméljük, hogy a program segíti iskolánk tanulóit a pályatervezésben, és színesíti az iskolánkban folyó oktatást.
Nagy Emese és Zilizi Rozália

admin at acsjszki.hu