Vegyész kobold egy napja

A Pannon Egyetemmel januárban megkötött együttműködés első közös programja február 12-én zajlott le iskolánkban. dr. Horváth Krisztián a mérnöki kar dékán helyettese egy prezentáció keretében, oldott, kötetlen formában mutatta be az egyetemet. Diákjaink és a gimnáziumból érkezett vendég tanulók betekinthettek a Pannon Egyetemen folyó oktatás, kutatás valamennyi területébe. Ízelítőt kaptak az egyetemi élet hangulatából és az itt végzettek munkaerő piaci lehetőségeiből. A dékánhelyettes felhívta a figyelmet az Apáczaiban induló vegyész technikus képzésre és kiemelte, hogy milyen előnyökkel jár, ha valaki ilyen előtanulmányokkal vág bele a felsőoktatásba.
A program második eleme egy látványos kémia óra volt, melyet Szabóné dr. Bárdos Erzsébet docens asszony tartott egy Phd-s hallgató segítségével. Vegyész kobold egy napját mutatták be ötletgazdag, varázslatos kísérletekkel illusztrálva.
Köszönjük a nagyon gazdag, lendületes, igazi élményt adó bemutatókat!

admin at acsjszki.hu